search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Svårt att få människor att vittna

Straffprocessen måste anpassas till dagens samhälle och teknik, men det är viktigt att det görs på ett rättssäkert sätt. Det anser domaren Lena Egelin.

Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt, är i grunden positiv till förslaget om tidiga vittnesmål. Det är, menar hon, helt naturligt att straffprocessen anpassas när samhället förändras.

– På 1940-talet fanns det ju ingen annan lösning än att alla inblandade skulle komma till domstolen och berätta. I dag finns helt andra tekniska möjligheter, säger Lena Egelin, och tillägger att omedelbarhetsprincipen kom till för att man tidigare använde sig av skriftliga bevis, något som lagstiftaren ville komma bort från.

Solna tingsrätt skrev också ett i grunden positivt remissvar när betänkandet om tidiga förhör lades fram, dock med ett påpekande om att tidiga förhör utanför domstolen måste omges av strikta rättssäkerhetsgarantier. Påpekandet har blivit ännu mer aktuellt sedan dess, påpekar Lena Egelin.

– 2018 tror jag inte att det var lika enkelt att fabricera och skapa film där någon säger något som inte alls är sant, som det är i dag, konstaterar hon.

Blir tysthetskultur

Fördelarna med tidiga förhör är enligt Lena Egelin många. Inte minst handlar det om att förhörspersonerna helt enkelt minns bättre direkt efter händelsen, menar hon, och hänvisar till forskning om minnet.

– Alla utredningar som jag läst säger ju att man minns händelser bättre tidigt än senare. Jag tror till och med att minnesforskarna påstår att varje gång du tänker på ett minne så har du förändrat det i ditt huvud, säger hon.

Med snabbare bevisupptagning minskar också risken för att vittnen och målsägande hotas eller pressas att ändra sina utsagor, tror Lena Egelin, som upplever att det i dag finns stora problem med att få människor att våga berätta om brott de bevittnat.

– Det blir en tysthetskultur som inte leder till materiellt riktiga domar ibland, säger Lena Egelin, och tillägger att hon förstår dem som tvekar inför att vittna.

– Det är inte farligt i dag för oberoende vittnen att vittna om vad man sett, men ofta handlar det ju om att någon sett en kompis eller någon man känner, och samhället har inte jättebra möjligheter att skydda vittnen. Det positiva är att vi har ett väldigt öppet samhälle i dag. Samtidigt är det är också helt omöjligt att gömma sig.

Kan utvecklas

Tongångarna i diskussionen om, och inte minst kritiken mot, användandet av tidiga förhör påminner enligt Lena Egelin mycket om dem som hördes inför reformen En modernare rättegång 2008, då hovrätterna gick över till att titta på inspelningar från underinstanserna i stället för att ta om rättegången med vittnen och förhör.

Som domare får Lena Egelin redan i dag bedöma filmade vittnesmål, framför allt i mål där barn förhörs. Barnförhören är ofta långa, och inte lika koncentrerade som ett huvudförhör inför domstolen, konstaterar Egelin.

– Jag uppfattar ändå att de flesta domare tycker att det fungerar utmärkt. Självklart finns det också möjlighet för försvararen att ställa sina frågor.

Det händer också att parterna i domstolen åberopar tidigare förhör, inte minst när en person ändrat sina uppgifter mellan förundersökning och huvudförhandling.

– Men det är inte särskilt vanligt och det fungerar inte heller särskilt bra, fastslår Lena Egelin, som menar att polisen borde se över hur de dokumenterar förhör.

– Ofta är uppgifterna nedskrivna och inte inspelade. Det finns möjlighet att utveckla dokumentationen, säger Lena Egelin.

Ulrika Öster
Annons
Annons