search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundet storsatsar på digitala kurser

I spåren av coronapandemin storsatsar Advokatakademien på digitala sändningar. Även efter pandemin kommer de att fortsätta. 

När coronapandemin startade var Advokatsamfundets utbildningsavdelning snabb med att anpassa verksamheten till myndigheternas råd och rekommendationer.

– Vår verksamhet i år har helt och hållet präglats av pandemin. Det har varit som att skjuta på ett rörligt mål, säger Jonas Olbe, utbildningschef på Advokatsamfundet, som konstaterar att efter den senaste tidens skärpta och mer utbredda restriktioner är det inte längre möjligt varken att genomföra fysiska kurser, eller att examinander kommer till Advokatsamfundet för digital advokatexamen.

Från och med vecka 48, ­slutet av november, börjar Advokatsamfundets utbildningsavdelning därför med direktsända delkurser inför advokatexamen. Sändningarna kommer att fortsätta så länge det behövs. Samfundets hörsal/studio kommer att riggas på bästa sätt med upp­graderad teknik. En producent är med hela kursen för att säkerställa en tekniskt bra sändning. Dokument kan vid behov delas via Zoom och gruppövningar genomförs i digitala grupprum. Lärare som inte har möjlighet att komma till ”sändningsstudion” kopplas upp från annan plats.

Även examinationerna blir helt digitala så länge det behövs.

– Vi kommer att börja med en ny variant av digital examen i advokatetik där både examinator och censor och examinanderna är uppkopplade från kontoret eller hemmet. Vi delar examensuppgiften på skärmen via Teams eller Zoom. Examinator och censor övervakar examinanden under förberedelsen och förhöret. Examensförhöret spelas in med Teams eller Zoom och med en ljudfil i händelse av överklagande, säger Jonas Olbe.

Även den skriftliga examen i konstitutionell rätt planeras inom kort med examinanderna uppkopplade i digitala rum.

Under våren började utbildningsavdelningen direktsända både kostnadsfria och icke kostnadsfria fortbildningskurser. Det har skett från hörsalen i Advokatsamfundets kansli. Verksamheten har stadigt vuxit och är i dag omfattande.

– Så länge pandemin pågår med nuvarande restriktioner blir det endast digitala fortbildningskurser. Fast oavsett vart pandemin tar vägen så kommer vi att fortsätta med direktsända kurser. De är här för att stanna, säger Jonas Olbe.

På utbildningsavdelningen arbetar man för närvarande vidare med ytterligare digitala satsningar. Satsningen på digital utbildning betyder dock inte att fysiska kurser försvinner; de kommer tillbaka när det är möjligt.

– Advokatkåren uppskattar mötet med kollegorna, att träffas och diskutera den praktiska juridiken som den fysiska kursen innebär. Det behovet kommer självfallet att finnas kvar, konstaterar Jonas Olbe.

Digital utbildningssatsning

Till följd av pandemin ställde samfundet in alla fysiska kurser och examinationer i advokatexamen mellan mitten av mars och slutet av juni, och igen från början av november och tills vidare. När det inte gick att träffas fysiskt satsade samfundet på digital teknik.

Digital, muntlig examen i advokatetik genomfördes i en första version åtta gånger från april till september mot bakgrund av de restriktioner som gällde under den perioden. Mellan juli och mitten av oktober – i ljuset av långsammare smittspridning och vissa lättade restriktioner – återupptogs fysiska delkurser och examen. Kurserna genomfördes med olika anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Tom Knutson
Annons
Annons
Annons