search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Rättsstatens förkämpe prisas

Rättsstatens principer har aldrig varit viktigare än nu, anser advokat Percy Bratt, som i år får Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket. Enligt pristagaren vilar ett alldeles särskilt ansvar för rättsstaten just på advokaterna.

Hedrad och glad. Så beskriver advokat Percy Bratt sina känslor när han fick veta att han utsetts till mottagare av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket. Särskilt glad är han över att Advokatsamfundet i sin motivering valt att lyfta fram rättsstatens principer.

– Det är värdefullt och viktigt just nu, att lyfta fram vår roll som advokater och ambassadörer för rättsstaten. Dels om man ser på utvecklingen internationellt och i Sverige med populismen som vinner allt mer mark. Dels genom att vi står inför stora kriminalpolitiska utmaningar, säger Percy Bratt.

Det är, säger han, förstås viktigt att få till stånd en effektiv brottsbekämpning. Samtidigt innebär kraven på hårdare tag och nya redskap till polis och åklagare också en risk för att man kör över grundläggande rättsstatliga principer.

Rättigheter blev realitet

Men vi hoppar tillbaka i tiden, till starten på karriären. Percy Bratt blev advokat 1992. Och det var faktiskt just de mänskliga rättigheterna som satte honom på spåret. Att studera juridik låg nära till hands eftersom Percys far var jurist. Men det var först när Percy läste boken De mänskliga rättigheternas historia av Willy Strzelewicz, som lusten till juridik föddes på allvar.

– Juridiken blev plötsligt principiell och fascinerande. Där är ju advokat­rollen väldigt tydlig, man står och försvarar en enskild individ inför skranket. Det blir ett konkret utslag av att försvara mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, säger Percy.

Hos sin principal, brottmålsadvokaten Gunnar Bergh, fick Percy under 1980- och det tidiga 1990-talet också möjlighet att argumentera utifrån fri- och rättigheter, bland annat i det så kallade Radio Nova-målet. Målet, som gick ända till Europadomstolen, handlade om närradiostationen Radio Nova, som trots reklamförbud i etern sände just radioreklam.

– Vi vann inte målet, men vi argumenterade utifrån att man för att kunna driva journalistisk verksamhet, alltså använda yttrandefriheten, behövde inkomstkällor, i det här fallet reklam, berättar Percy.

För de flesta advokater var det långt ifrån självklart på 1980-talet att hänvisa till Europakonventionen inför en svensk domstol. Snarare riskerade man att framstå som överspänd och rättshaveristisk, konstaterar Percy Bratt, som dock fått uppleva en rätt fantastisk resa under sin karriär.

– De mänskliga rättigheterna har gått från retorik till realitet. I dag, med den rika praxis som finns från Europadomstolen, och där både regeringsformens andra kapitel och EU:s rättighetsstadga får allt större betydelse, är det hård och handfast juridik, konstaterar Percy.

Utvecklingen har förstås inte gått av sig självt. Snarare är det Percy Bratt själv, tillsammans med en rad andra stridbara och engagerade advokater, som drivit på utvecklingen till dagens situation.

Ett exempel där rättighetsargumenten vann framgång var det uppmärksammade Åke Green-målet, där en pastor åtalades för hets mot folkgrupp efter uttalanden om homosexualitet i en predikan. Percy Bratt försvarade Green, som till slut friades. Och för Percy var det självklart att försvara pastorn, även om han själv inte delar Greens uppfattningar.

– Det är i förhållande till impopulära åsikter som yttrandefriheten verkligen prövas, säger Percy Bratt, som också påpekar att kontroversiella åsikter bäst bemöts i debatt, inte med hjälp av straffrätten.

Mycket har gått framåt, men fortfarande finns det områden där rättighetstänkandet och medvetenheten behöver stärkas, anser Percy. Han pekar särskilt på skatteprocessen och asyl- och migrationsprocessen.

Kräver engagemang

Även om det fortfarande finns fläckar på rättighetskartan har alltså mänskliga fri- och rättigheter generellt fått en starkare roll inom juridiken, enligt Percy Bratt. Samtidigt är de rättsstatliga värdena i dag under attack på flera fronter, inte minst i form av den framväxande högerpopulismen, påpekar Percy. Han är djupt bekymrad över utvecklingen. Uppgiven vägrar han dock att vara.

– Det är verkligen fel tillfälle att lägga sig ner och dö, bildligt talat. Det gäller att kämpa, säger Percy.

Kampen bedrivs dels i de enskilda fallen, där han argumenterar för varje klients rättigheter, dels på en samhällsnivå, inom Advokatsamfundets remissverksamhet och utbildningsverksamhet, och som ordförande i Stiftelsen Rättsfonden.

Ett projekt som ligger Percy särskilt nära hjärtat är Rättsstatsprojektet, bedrivet av Stiftelsen Rättsfonden. Projektet syftar till att hjälpa skolor och lärare att levandegöra rättsstatens principer och, genom konkreta fall, skapa engagemang för rättsstaten.

Percy Bratt medverkar också till att ge framtidens advokater kunskaper om rättsstaten och rättighetsjuridiken, genom sin undervisning vid examenskursernas moment om konstitutionell rätt och advokatens roll i rättsstaten.

– Det känns allt mer angeläget att föreläsa om och diskutera de här frågorna med de blivande advokaterna, säger Percy, som anser att även renodlade affärsadvokater behöver ha ordentliga kunskaper på området.

Förutom att även den som biträder bolag kan ha användning av den konstitutionella rätten och ibland även mänskliga rättigheter, så handlar det också om advokaternas speciella roll, menar Percy.

– Advokattiteln är nära förbunden med rättsstaten. En fri och obunden advokatkår är grundläggande för att fri- och rättigheterna och de konstitutionella principerna ska bli verklighet. Den som har en sådan titel måste kunna företräda dessa principer och värden, ha kunskap om dem och engagemang för dem, fastslår Percy Bratt.

Blir ambassadörer

Percy Bratt har uppenbarligen inga planer på att sakta ner på takten. Snarare är han fast besluten att på de sätt han kan, i advokatrollen och genom sitt ideella engagemang, försöka vända en negativ samhällsutveckling. Och nyckeln här är just de grundläggande rättsstatliga principerna, som Percy ständigt återkommer till.

– Det är viktigt att rättsstatens aktörer, och inte minst advokaterna, blir ambassadörer för de rättsstatliga värderingarna. Både när vi uttalar oss i konkreta fall, vilket också främjar våra klienter, men också när vi deltar i debatten och ser att rättsstatliga principer hotas eller inskränks. 

Motivering

”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper i dag är mer angelägna än någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår.”

Om Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

Advokatsamfundets pris instiftades i samband med Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 och utdelades i år för nionde gången. Priset delades ut första gången vid Advokatdagarna 2012, och består, utöver äran, i att 100 000 kronor avsätts till Advokatsamfundets pro bono-arbete. Tidigare pristagare är advokaterna Thomas Olsson, Biörn Riese, Sture Larsson, Christian ­Åhlund, Lena Frånstedt Lofalk, Peter Danowsky, Johan Eriksson och Maria-Pia Hope. Pristagaren får från och med i år peka ut ett pro bono-projekt som får 100 000 kr. Percy Bratts prispengar skänks till Rättsstatsprojektet som beskrivs i artikeln.

Om Percy Bratt

Född 1952. Jur. kand. vid Stockholms universitet 1982. Ledamot av Advokatsamfundet 1992.

Startade sin advokatkarriär på advokatbyrån Berg & Co. Sedan 1995 verksam vid advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

Ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders.

Undervisar i specialkursen Praktisk Europaprocess vid Stockholms universitet samt i konstitutionell rätt på Advokatsamfundets utbildning för framtida advokater.

Personligt: njuter av litteratur, såväl skönlitteratur och lyrik som böcker om samhällsaktuella frågor, och musik, på senare år allt mer klassisk musik. Umgås med familj, barn, barnbarnet och exfrun. Rider, även om det nu är svårt att hinna med.

– Ridningen är något jag ständigt vill återvända till. Det känns som en del av min identitet, att sitta till häst.

Se Percy samtala om fri- och rättigheter och parallellsamhällen

På grund av coronapandemin fick Percy Bratt motta priset vid en liten ceremoni på Advokatsamfundet i november. I samband med prisutdelningen hölls ett filmat samtal mellan pristagaren, ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom och Mia Edwall Insulander om mänskliga fri- och rättigheter med fokus på problemen med kriminalitet och så kallade klaner. Samtalet finns att se på Advokatsamfundets Youtubekanal.

Ulrika Öster
Annons
Annons
Annons
Annons