search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om Stockholm Human Rights Award, ICC och Trump

Varje år sedan 2009 delar Advokatsamfundet tillsammans med två andra organisationer ut Stockholm Human Rights Award. Årets pristagare skulle ha hyllats i slutet av november men så blev det inte; jag återkommer till det.

År 2017 gick priset till den internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC). ICC etablerades 2002 som en internationell domstol för att lagföra enskilda personer som misstänks för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i enlighet med den så kallade Romstadgan. Domstolen har sitt säte i Haag.

ICC:s främsta ansikte utåt är dess chefs­åklagare, Fatou Bensouda. Hon härstammar från Gambia och utsågs till chefsåklagare 2012.

När vi delade ut 2017 års Stockholm Human Rights Award var Fatou Bensouda en av tre representanter för ICC vid prisceremonin i Berwaldhallen och den efterföljande middagen på samfundet. Priset mottogs ur kung Carl Gustafs hand.

I sitt tacktal berättade Fatou Bensouda att hon begärt att få öppna en formell utredning om påstådda krigsbrott i Afghanistan som begåtts av amerikanska soldater och CIA-medarbetare. 

USA har valt att inte tillträda Romstadgan, och man anser att domstolen saknar behörighet att utöva jurisdiktion över landets väpnade styrkor. Som några svenska folkrättsexperter visat i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 23 september i år föreligger dock jurisdiktion om brott begåtts av till exempel amerikanska medborgare på afghanskt territorium eftersom Afghanistan har tillträtt Romstadgan.

I september i år beslutade USA – eller kanske rättare uttryckt: Trump – att införa sanktioner mot Fatou Bensouda och en av hennes medarbetare i enlighet med en så kallad executive order utfärdad av presidenten i juni. Sanktioner riktas ju annars mot allehanda skurkar och tyranner, men nu angrep alltså världens mäktigaste stat en enskild domstolstjänsteman för att hon gjorde sitt jobb. Som de fem folkrättsexperterna skriver i den ovan nämnda artikeln: ”Trumpadministrationen har gjort sig skyldig till ett exempellöst angrepp på en central del av den internationella rättsordningen” vilket är ”ägnat att med hot undergräva [domstolens] roll i världssamfundets strävan att bekämpa krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.” 

I ljuset av hur Trump agerat i övrigt – nu senast genom att vägra erkänna sig besegrad av Joe Biden i presidentvalet – är det förvisso inte förvånande att han även i det här avseendet struntar i vedertagna normer och rättsstatliga principer. Men beteendet ska lyftas fram i ljuset, vilket känns extra angeläget för mig att göra när angreppet är direkt riktat mot en person vars gärning vi hyllat med Stockholm Human Rights Award.

ICC fick alltså Stockholm Human Rights Award 2017. 2020 års pris tilldelas Hina Jilani. Hon är en pakistansk advokat, förkämpe för demokrati och aktivist för medborgerliga rättigheter. Hina Jilani grundade 1980 den första advokatfirman i Pakistan med enbart kvinnor för att tillhandahålla rättslig hjälp till kvinnor. Samma år grundade hon också Womens Action Forum, en kampanjgrupp som förespråkade kvinnors rättigheter och utmanade de diskriminerande lagar som hon hade växt upp med.

Tanken var att dela ut priset till Hina Jilani vid en ceremoni i Stockholm den 30 november, men pandemin har tyvärr gjort det omöjligt att genomföra ceremonin på det sätt som var tänkt.

Avslutningsvis: När jag skriver detta i slutet av november har smittspridningen tagit ny fart. Allt – inte bara vår prisceremoni – ställs in eller flyttas till digital form. Pessimismen breder på nytt ut sig. Det är nog tyvärr så att pandemin kommer att prägla vårt liv under 2021 också. Om ens det räcker.

Det är dystert.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons
Annons
Annons