search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny hearing planeras

Advokatsamfundets arbete mot sexuella trakasserier och för jämställdhet fortsätter. På agendan står bland annat en hearing och en ny enkät till advokaterna. 

Advokat Eva-Maj Mühlenbock, vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse, var drivande för att få till stånd den hearing om sexuella trakasserier och hur de kan motverkas som hölls våren 2018. Nu leder hon samfundets fortsatta arbete kring frågorna, ett arbete som också försöker fånga upp varför kvinnor lämnar advokatbanan i större utsträckning än män.

Tre år efter uppropet #medvilkenrätt upplever Eva-Maj Mühlenbock att mycket har hänt inom jurist- och advokatbyråvärlden.

– Vi blev alla tvungna att börja prata om problemen. Tystnadskulturen bröts, och i dag är det inte längre accepterat med en grabbig jargong, så som det kunde vara tidigare, säger Eva-Maj Mühlenbock.

Till sin hjälp har styrelsens arbetsgrupp en referensgrupp, bestående av advokater och biträdande jurister från olika delar av landet. Referensgruppen tog redan vid den inledande hearingen namnet #wedo. Advokat Hanna Larsson har varit sammankallande i referensgruppen sedan starten 2018, men har nu lämnat över stafettpinnen till advokat Madeleine Varnäs.

#wedos arbete för ökad jämställdhet i advokatkåren bedrivs nu på flera fronter, berättar Hanna Larsson och Madeleine Varnäs. Bland annat ska representanter för referensgruppen medverka vid delkurs tre på kursen för blivande advokater för att ta upp frågorna om diskriminering och jämställdhet.

#wedo bistod dessutom styrelsen med att utforma frågorna till den enkät om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som Advokatsamfundet skickade ut till ledamöter februari 2019, och var drivande i diskussionerna inför framtagandet av tillsynsfrågor till advokatbyråerna. Syftet med frågorna är att Advokatsamfundet bättre ska kunna följa byråernas hantering av arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.

Arbetsgruppen och referensgruppen fortsätter nu sitt arbete, med regelbundna möten. De satsningar som riktar sig till stora grupper av advokater och biträdande jurister har förstås, som så mycket annat just nu, satts på paus. När det åter blir möjligt att samlas planeras dock en ny hearing som en uppföljning av den som fick inleda arbetet.

En annan del av arbetet är att alla som lämnar kåren kontaktas och får svara på några frågor om skälen till beslutet. Arbetsgruppen tar sedan del av svaren, i anonymiserad form. Syftet är att försöka fånga in hur advokat­yrket kan göras än mer attraktivt. En ny undersökning riktad till samtliga advokater och biträdande jurister står också på programmet.

Eva-Maj Mühlenbock har fått många uppskattande kommentarer från advokater och jurister för att Advokatsamfundet lyfter frågorna om sexuella trakasserier och kvinnor på advokatbyråerna.

– De upplever att samfundet lyssnar på dem. Det är viktigt att vi fortsätter att göra det, säger Eva-Maj Mühlenbock.

Advokatsamfundets arbete efter #medvilkenrätt

  • Advokatsamfundet publicerade omgående på sin hemsida ett välkomnande och erkännande till de kvinnor som trätt fram och berättat om sina upplevelser.
  • Under november 2017 genomförde Advokatsamfundet en enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister, om deras utsatthet för sexuella trakasserier. Enkäten följdes upp med en ny undersökning, riktad till både kvinnor och män, under våren 2019.
  • I januari 2018 antog Advokatsamfundets styrelse ett vägledande uttalande om motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier, där det också klargjordes att diskriminering och trakasserier kan leda till disciplinära åtgärder.
  • I april 2018 anordnade Advokatsamfundet ett seminarium i form av en ”öppen hearing” med workshops där frågor rörande #medvilkenrätt diskuterades.
  • Advokatsamfundet erbjöd under 2018 och 2019 kostnadsfria kurser i genus och jämställdhet på arbetsplatsen. Ytterligare kurser planeras.
  • Sedan 2019 erbjuds advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal per telefon via Länsförsäkringar.

Om referensgruppen

Referensgruppen skapades i samband med hearingen 2018, och ska stödja styrelsens arbetsgrupp. Referensgruppen har varit öppen för alla advokater och biträdande jurister som vill delta, och har tolv medlemmar från hela landet. Vid sitt första möte antog referensgruppen namnet #wedo, en hashtag som skapades vid hearingen för att markera att man arbetar mot problemen med sexuella trakasserier. Liksom arbetsgruppen fokuserar referensgruppen också på frågan om varför kvinnor lämnar advokatyrket i större utsträckning än män. Ledamöter som är intresserade av att engagera sig i referensgruppens arbete är välkomna att höra av sig till madeleine.varnas@a1advokater.se.

Styrelsens arbetsgrupp

Redan i december 2017 tillsatte Advokatsamfundets styrelse inom sig en arbetsgrupp som ansvarar för det fortsatta arbetet med att motverka sexuella trakasserier, säkra att advokatyrket är attraktivt och att arbeta för att kvinnor i ökad utsträckning ska stanna i advokatyrket. I arbetsgruppen ingår Eva-Maj Mühlenbock (sammankallande), Åsa Erlandsson, Petter Hetta och Emil Andersson.

Ulrika Öster
Annons
Annons
Annons