search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Amnesty kritiserar profilering med AI

Människorättsorganisationen Amnesty International riktar i en rapport skarp kritik mot nederländska myndigheters satsning på profilering och riskbedömning med hjälp av artificiell intelligens, AI.

I en rad projekt försöker polisen med hjälp av matematiska algoritmer bedöma risken för att olika enskilda personer ska begå brott.

Amnesty har särskilt studerat ett av dessa projekt i staden Roermond, som enligt Amnesty har resulterat i massövervakning och är utformat så att det särskilt träffar människor från Östeuropa, som alltså bedöms som mer brottsbenägna. Enligt myndigheterna är projekten baserade på objektiva data, medan Amnesty pekar på att de påverkas starkt av fördomar.

Rapport: We Sense Trouble

Domare fängslad för andlig korruption

Den 8 november fastslog Venezuelas högsta domstol domen på fem års fängelse för domaren María Lourdes Afiuni. Domare Afiuni dömdes för andlig korruption, ett brott som över huvud taget inte finns i landets strafflag. Trakasserierna och förföljelsen mot María Lourdes Afiuni inleddes redan 2009, efter att domaren frigett en politisk fånge.

Advokatkammare får nytt digitalt liv

Coronapandemin leder till nya arbetssätt på många håll i världen. Nu rapporteras att en advokatkammare (criminal chambers) i London, som tvingats stänga, återuppstått i digital form.

Det handlar om Charter Chambers, specialiserad på bland annat brottmål. Sedan kammaren den 31 oktober stängts på grund av pandemin, underfinansiering från domstolarna och den förestående försäljningen av dess lokaler, valde ett antal av advokaterna i kammaren att starta den nya kammaren Crucible, helt verksam på nätet.

Annons
Annons
Annons