search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser bransch

 

Många vill bli jurister

Två juristutbildningar toppar listan över de mest sökta yrkesprogrammen när antagningen inför våren 2021 nu är avslutad. Juristprogrammet vid Stockholms universitet är den utbildning som fått flest förstahandssökande (1 715 personer), följt av juristprogrammet vid Lunds universitet (1 408 personer). Även i Uppsala var juristprogrammet det mest sökta, med 1 002 förstahandssökande. 

Också bland de fristående kurserna var juridiska kurser mycket populära. 

Pris till praktisk marknadsrätt 

Åsa Hellstadius, juris doktor och docent i civilrätt samt verksam i Vinges IP‑grupp, har av Sveriges Marknadsförbund tilldelats hederspris för sin bok ”Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv” i utmärkelsen Årets marknadsföringsbok.

Motiveringen lyder: ”Författaren beskriver på ett relevant och lättillgängligt sätt immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Med tydliga exempel gör författaren den juridiska delen av marknadsföringen synlig för alla som arbetar inom skrået.  Boken är välskriven och pedagogiskt upplagd och juryn rekommenderar boken till alla som bättre vill förstå det juridiska perspektivet inom marknadsföringen.”

Uppsats om fysisk planering prisades

Juristen Andrea Hansen har tilldelats advokatfirman Foyens uppsatsstipendium i miljörätt för uppsatsen ”Miljöhänsyn inom fysisk planering”. Andrea har studerat och avlagt sin juristexamen vid Göteborgs universitet.

Motiveringen lyder: ”I uppsatsen Miljöhänsyn inom fysisk planering tar sig Andrea Hansen an en angelägen fråga inom miljörätten. En integrering av miljöfrågor i den fysiska planeringen är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Uppsatsen har tydliga och intressanta frågeställningar som anknyter till de relevanta brister som identifierats i uppsatsens problembeskrivning. Frågorna besvaras dessutom på ett metodiskt förankrat sätt. Därtill är uppsatsen välskriven, pedagogisk och innehåller intressanta resultat.”

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt och miljörätt på 15 000 kr vardera.

Eskilstuna får ny tingsrätt 

Nu har arbetet inletts för att skapa Eskilstunas nya tingsrätt, när det före detta Myntverket byggs om och till. Enligt byggföretaget Stenvalvet, som står för byggandet, ska utformningen av tillbyggnaden bryta mot den övriga byggnaden och plocka upp inslag av metall som återfinns i den befintliga byggnaden. Miljön kring fastigheten kommer att erbjuda sittplatser och grönytor. 

Byggnaden ska efter om- och tillbyggnad inrymma ett 50-tal arbetsplatser och fem förhandlingssalar, varav två med förhöjd säkerhet. Tingsrätten ska vara färdigställd under 2022.

Annons
Annons