search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Oberoende advokattillsyn central för rättsstaten

I webbtidningen Dagens Juridik den 21 oktober bemötte Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander en tidigare debattartikel av en åklagare den 19 oktober, där denne föreslog att tillsynen av advokater ska läggas utanför Advokatsamfundet.

I sin replik underströk Mia Edwall Insulander att Advokatsamfundets tillsyn över samfundets ledamöter är förbunden med principen om ett oberoende advokatväsende i Sverige och en fråga av central betydelse för rättsstaten. 

Podd: Amerikansk politik ur advokatperspektiv

Podden Lawyer 2 Lawyer bjuder på fördjupning av aktuell amerikansk politik ut ett advokatperspektiv. Värden J. Craig Williams är själv advokat och talar i podden med olika advokater och akademiker.

Bland ämnena finns (förstås) presidentvalet ur en rad olika aspekter, men också olika rättsfall, liksom advokaters samhällsansvar och advokatetik.

Podden hittar du på nätverket Legal Talk Network, legaltalknetwork.com.

Annons
Annons