search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Klienten ur fokus

Advokat Björn Rosengren avfärdar Jan Kallbergs förslag att offentliga försvararuppdrag inte skall utföras av advokater under samfundets tillsyn, utan av en myndighet.

Jan Kallberg, jur. kand. och fil. dr, verksam i Trump-land, det vill säga USA, gillar inte Sveriges advokatsamfund och tycker därför att offentliga försvar inte skall utföras av advokater under samfundets tillsyn, utan skötas av en myndighet, läs mer i Dagens Juridik 6/11 2020. Brottmålsprocessen skulle därvid helt ske inom myndigheternas hank och stör och den klient som inte kan betala för ett privat försvar skulle vara utredd av en myndighet – Polisen, åtalad av en annan myndighet – åklagaren och försvarad av en tredje myndighet.

Kallberg hävdar att inrättande av en rättssäkerhetsmyndighet skulle innebära en kostnadsbesparing, en illa genomtänkt illusion. Rättssäkerhetsmyndigheten skulle betjänas av ett förmodligen betydande antal jurister med fast lön, något som en fristående advokat inte åtnjuter. Varje offentlig försvarares arvode bedöms av en opartisk domstol, som dock inte skulle kunna lägga sig i lönesättningen hos en statlig myndighet. 

Långt värre, men som dessbättre inte kan tas på allvar, är Kallbergs torgförda uppfattning om advokatkåren, som ett alltigenom bedrägligt pack utan engagemang för sina klienter. Men allt för publiciteten enligt devisen hos Kallbergs högste chef.

Efter 52 år i branschen vet jag att mina kollegor/konkurrenter inom advokatkåren besjälas av engagemang och pålästhet. Naturligtvis finns, som i alla yrkeskårer, undantag, men det är bland annat därför vi har lagfäst lojalitet och tystnadsplikt ävensom ett samfund som vakar över oss. Men min långa yrkesverksamhet gör förmodligen att Kallberg sorterar in även mig i tidskategorin ståndsriksdagens sista dagar. 

Förtroendet från en klient gentemot sin advokat är rättssäkerhetens hörnsten och villkorat av att advokaten är helt obunden i förhållande till motparten.

Kort sagt, Kallberg: Lappri!

Björn Rosengren
Advokat

Annons
Annons