search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Etiken är viktigare än någonsin

Min svärfar Nils Edwall var en mycket bestämd man av den ”gamla skolan”. Född redan 1918 var han i åttioårsåldern när jag lärde känna honom men han arbetade då som jurist på advokatbyrå. Nils hade vigt större delen av sitt yrkesverksamma liv åt domarbanan men när han slutade som hovrättsråd i Svea hovrätt var han inte det minsta intresserad av att gå i pension. När jag lärde känna honom som juriststudent sade han åt mig:

¨Mia, det vore skönt om vi kunde få en riktig advokat i familjen någon gång. Själv är jag för gammal nu för att ansöka om inträde men att agera ombud för klienter och argumentera i angelägna frågor det är bland det viktigaste och roligaste jobb man kan ha”. Själv var han, trots en lång domarkarriär, mest stolt över ett tvistemål rörande 36 § avtalslagen som han hade vunnit i Högsta domstolen 1996.

Nils lever inte längre sedan många år tillbaka men jag tänker ibland på hans karriär och hur han ”blommade ut” som jurist på advokatbyrå efter att i många år arbetat som domare. Argumenterandet och ”drivet” i advokatyrket passade honom väl. Det är också ”drivet” i att arbeta som advokat jag tycker mycket om. När jag har träffat juriststudenter har jag ibland fått frågan: men varför ska man bli advokat? Och ett svar kan vara ”för att få argumentera för en klient som behöver din hjälp och kunna påverka”. Som advokat påverkar du din klients rättigheter och möjligheter att vinna framgång. Du påverkar också rättssamhället genom den viktiga uppgiften att företräda enskilda samt skapa praxis. Som advokat har du en möjlighet men också ett ansvar att, i de mål och ärenden som prövas, påpeka det som kan vara fel eller det som behöver ändras och utvecklas. Det är en viktig roll i rättssamhället och en roll som behöver fullföljas med ansvar och integritet.

Inför början av året skrev jag i den tryckta verksamhetsberättelsen om hur viktigt det är att vi advokater agerar som de goda förebilder vi behöver vara. Det har blivit ett än viktigare budskap i slutet av detta år 2020 som har präglats av så mycket oro på olika sätt. Vår advokatetik har en allt viktigare roll att fylla. Förståelsen av etiken och dess betydelse för oss som kår kan inte överskattas. Särskilt mot bakgrund av vad som har rapporterats om och skrivits i media det senaste året. Döm då om min förvåning när jag, inför att jag skulle skriva denna ledare, sökte i Advokatsamfundets ärendehanteringssystem efter ”Nils Edwall”. Jag visste att han, som den arbetsmyra han var, hade arbetat på samfundet ett tag före sin tid på advokatbyrå men vad han hade gjort var oklart. Jag hittar då uppgifter om att Nils inte bara arbetat som jurist och sekreterare till dåvarande generalsekreteren Lars Bentelius i slutet på 1980-talet utan också att han hjälpte till att förbereda och handlägga disciplin­ärenden. Nils måste alltså ha haft mycket god kännedom om våra etiska regler och deras betydelse för oss advokater. Jag väljer då att tolka hans råd om att jag borde bli advokat i ett än vidare perspektiv och tänker att det är väldigt fint att i dag bli påmind om, genom Nils, att etiken är viktigare än någonsin i vårt arbete som advokater.

Jag och Advokatsamfundet kommer att fortsätta arbeta hårt och aktivt med dessa frågor.

Mia Edwall Insulander
Mia.Edwall.Insulander@advokatsamfundet.se

Annons
Annons
Annons
Annons