search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater vittnar om dålig psykisk hälsa

Advokater mår i genom­snitt psykiskt sämre än befolkningen som helhet. Det visar preliminära siffror från en världsomspännande undersökning. 

Resultaten från undersökningen, som fortfarande pågår, redovisades vid en paneldebatt vid årets stora IBA-konferens, som hölls digitalt. 1 200 advokater, mestadels från Australien, Storbritannien och USA, har hittills svarat på frågor om psykiskt välbefinnande och livskvalitet.

Resultatet innan undersökningen är avslutad är delvis nedslående. Advokaternas uppgivna psykiska hälsa är lägre än genomsnittet i befolkningen. 60 procent av de deltagande advokaterna vittnar om ångest, sömnproblem eller utmattning, Samtidigt säger mer än 40 procent att de tvekar att ta upp problemen med arbetsgivaren, eftersom det kan påverka karriären negativt.

Bakom bristen på välbefinnande ligger en rad faktorer som orealistisk tidspress i arbetet, brist på återhämtning, att man tvingas hoppa över eller slarva med arbetsuppgifter på grund av hög arbetsbelastning samt press att leverera fakturerbara timmar.

Det finns dock också ljusglimtar i undersökningen. Såväl advokaterna som advokatbyråerna vittnar om att de uppskattar flexibiliteten i att nu under pandemin kunna arbeta hemifrån, och att de gärna fortsätter med det efter pandemin.

Undersökningen genomförs av den globala advokatorganisationen International Bar Association, IBA.

Källa: advokatbladet.no

Annons
Annons
Annons