search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Advokater tar ansvar för att rösträtten tillvaratas i Georgia

Sedan ett år arbetar Emilia Strömberg som advokat i USA på Kilpatrick Townsends huvudkontor i Atlanta, Georgia, med kommersiella entreprenadtvister och med compliance inom offentligt upphandlade kontrakt.

Hur upplever du de dramatiska valen i USA?

– Det har förstås varit extra spännande för oss som bor i Atlanta eftersom Georgia har spelat en så viktig roll i både presidentvalet och valet till senaten. Något som gjort särskilt intryck på mig är hur medierna har använts för att ifrågasatta USA:s demokratiska valsystem. Det har påståtts förekomma valfusk, och en strategi under valkampanjen har varit att få medborgarna att ifrågasätta om det ens är någon mening med att tillvarata sin grundlagsstadgade rätt att rösta när man inte kan lita på att systemet upprätthåller demokratin. I samma anda som ”fake news” har detta varit en obehaglig utveckling, där jurister fått ta stort ansvar för att människor ska förstå värdet av att utöva sin rösträtt. Kilpatrick Townsend har till exempel haft över 100 personer som har arbetat pro bono före och under valet med att bemanna hotlines och besvara samtal från väljare om var, när och hur de kan tillvarata sin rösträtt. Advokatbyråer som biträtt president Trump i de rättsprocesser som inletts till följd av det påstått inkorrekta valresultatet har i sin tur hängts ut i media där man ifrågasatt byråernas grundvärden och anklagat dem för att bidra till att underminera USA:s demokrati.

– Den mest brännande frågan just nu skulle jag säga är valet av två senatorer i Georgia i januari. Resultatet blir avgörande för huruvida senaten kommer att styras av demokraterna eller republikanerna.

Hur påverkar presidentvalet advokatbranschen?

– Det talas om ett skifte i advokatbranschen. Efter omfattande avreglering under Trumpadministrationen förväntas Biden vända kursen och gå mot en striktare reglerad marknad. Advokatbyråerna förutspår därför en explosion av ärenden under Bidens presidentskap, som alltså förväntas leda till en mängd nya federala regleringar, vilket i sin tur kommer att leda till fler uppdrag för advokater när klienter behöver vägledning genom den nya juridiska terrängen.

Joe Biden har liksom 25 av USA:s tidigare presidenter varit verksam som advokat. Varför blir advokater så framgångsrika som politiker i USA?

– Jag tror att en anledning är att många av de jobb som gör kandidater kvalificerade till att bli president är juridiska eller åtminstone jobb som är relaterade till rättssystemet. Både Obama och Biden var till exempel senatorer och i den rollen hade de i uppdrag att utarbeta lagar. Det är en fördel för lagstiftare att känna till juridiken, särskilt med tanke på några av de unika och ofta komplicerade problem som federalismen resulterar i och som amerikanska lagstiftare måste ha i åtanke när de antar lagar. Ytterligare en anledning kan vara att juristerna har ett högt anseende bland väljarna. Slutligen tror jag att amerikanska advokater ofta är skarpa retoriker efter att ha tränats i att presentera sina case med dramaturgisk precision inför jury.

Är det vanligt att advokater som inte själva kandiderar till uppdrag är engagerade politiskt?

– Min erfarenhet är att amerikanska advokater ofta är politiskt aktiva, men det gäller såklart långtifrån alla. Jag tror att amerikanska advokater uppskattar vikten av samhällsengagemang, både för klientutveckling och för att ”ge tillbaka” till samhället, och många av de organisationer som advokater väljer att ansluta sig till är politiska. Jag blev positivt överraskad av den utbredda pro bono-kulturen i det amerikanska rättssystemet och att många lokala advokatsamfund kräver att advokater utför minst 50 timmars juridiska tjänster gratis per år.

Annons
Annons