search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Artificial intelligence and fundamental rights / edited by Claes Granmar, Katarina Fast Lappalainen, Christine Storr (Publit Sweden, 2019. 2020 s.)

Axmin, Martina: Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem / Martina Axmin, Göran Lundahl (Studentlitteratur. 203 s.) 

Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk marknadsrätt. 2, Marknadsföringsrätten (2. uppl. Norstedts juridik. 209 s.)

Brattström, Margareta: Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap / Margareta Brattström, Anna Singer (5. uppl. Iustus. 245 s.)

De Ridder, Adri: Finansiell ekonomi för jurister (Norstedts juridik. 171 s.)

Derlén, Mattias: Konstitutionell rätt / Mattias Derlén, Johan Lindholm och Markus Naarttijärvi (2. uppl. Norstedts juridik. 775 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 211) 

Enkvist, Victoria: Religionsfrihet : om rättsliga skiftningar och nyanser / Victoria Enkvist, Hedvig Lokrantz-Bernitz, Kavot Zillén (Iustus. 202 s.) 

Essen, Ulrik von: Förvaltningsrättens grunder / Ulrik von Essen, Alf Bohlin, Wiweka Warnling Conradson (4. uppl. Norstedts juridik. 376 s.) 

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / med ­bidrag av Ulf Bernitz et al. (15. uppl. Norstedts juridik. 292 s.)

Hellstadius, Åsa: Immaterialrätt och marknadsrätt : ur praktiskt perspektiv (2. uppl. Norstedts juridik. 141 s.) 

Jareborg, Nils: Straffrättens påföljdslära / Nils Jareborg, Josef Zila (6. uppl. Norstedts juridik. 195 s.) 

Lavin, Rune: Femtiofem år av ­offentligrättslig forskning (Juristförlaget i Lund. 184 s. Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 182)

Lundmark, Johan: Förvaltnings­lagen : en kommentar / Johan Lundmark, Mathias ­Säfsten (Norstedts juridik. 369 s. Gula biblioteket ) 

Mattsson, Nancy: PBL : en handbok om PBL och samhällsbyggande / Nancy Mattsson, Carl-Gustaf Hagander (3. utg. Svensk byggtjänst. 288 s.)

Renman, Hans: Återvinning ­enligt 4 kap. konkurslagen : en process- och insolvensrättslig manual (3. uppl. Norstedts ­juridik. 319 s.)

Rådman, Fredrik: Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område / Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya (Norstedts juridik. 128 s.)

Svensk juridik / Mats Persson et al. (2. uppl. Norstedts juridik. 718 s.)

Teleman, Örjan: Äktenskapsförord (4. uppl. Norstedts juridik. 132 s.)

Wainikka, Christina: Att skydda innovationer : affärer, risker och möjligheter (2. uppl. ­Norstedts juridik. 242 s.)

Wikrén, Gerhard: Utlännings­lagen med kommentarer / Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö (12. uppl. Norstedts juridik. 1046 s.)

Annons
Annons