search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hina Jilani tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020

Banbrytande pakistansk advokat och demokratikämpe får människorättspriset.

Hina Jilani, banbrytande advokat, förkämpe för demokrati och ivrig aktivist för medborgerliga rättigheter, tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020.

Jilani, som växte upp i Paki­stan, grundade 1980 den första advokatfirman i landet med enbart kvinnor för att tillhandahålla rättslig hjälp till kvinnor. Hennes verksamhet utvidgades till att omfatta undervisning om juridiska frågor, forskning och skydd mot utnyttjande.

År 1980 grundade Hina Jilani också Women’s Action Forum, en kampanjgrupp som förespråkade kvinnors rättigheter och utmanade de diskriminerande lagar som hon hade växt upp med.

– För att nå fram till nya platser kan man inte följa upptrampade stigar, men att avvika från stigen är sällan enkelt – det kräver stor uthållighet och mod, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en kommentar och tillägger:

– Hon är en äkta pionjär, och hennes kamp mot systematiska orättvisor, där hon har stått upp för mänskliga rättigheter för de mest utsatta i samhället – kvinnor, barn och minoriteter – är av yttersta vikt och en inspirationskälla för oss alla som tror på demokrati, på rättsstaten och på lika möjligheter för alla världens medborgare. Som advokatkollega, kvinna och människa känner jag den största beundran för årets pristagare.

År 1990 var Hina Jilani med och grundade Dastak, en skyddad plats som ger fri juridisk rådgivning och stöd åt kvinnor som flyr från könsrelaterat våld. Dastak arbetar också med att öka uppmärksamheten på frågor som våld i nära relationer, barnäktenskap och ”hedersmord”. Hina Jilanis arbete gör att hon ofta utsätts för fientlig propaganda, gripanden, hån och hot, men hon fortsätter att bo och arbeta i Lahore, där hon förblir engagerad för social förändring i hjärtpunkten för människorättsrörelsen.

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association (IBA) och International Legal Assistance Consortium (ILAC) till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Prisceremonin som skulle ha ägt rum den 30 november i år har blivit framflyttad på grund av coronapandemin och de reserestriktioner som gäller och de försiktighetsåtgärder som behöver iakttas från smittskyddssynpunkt.

Annons
Annons