search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Mest beröm till digital Rakel

Tekniken fungerade överlag bra, och deltagarna var i stort sett nöjda med konferensen. Så kan utvärderingen från årets Rakelkonferens sammanfattas.

Betyget för helhetsintrycket av konferensen landar på 4 av 6.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är glad över att det gick att genomföra konferensen, trots pandemin. Hon framhåller att årets konferens genomfördes i ett begränsat format och utifrån tanken att ett panelsamtal med erfarna Hildor var intressant och relevant i kombination med forskning och fakta från Jens Näsström.

– Efter att ha tagit del av utvärderingskommentarerna kan man konstatera att flera hade önskat sig en längre och mer djupgående diskussion vid panelsamtalet vilket hade varit svårt att tillmötesgå i ett digitalt format, säger Mia Edwall Insulander och fortsätter:

– Jag och nätverket Hilda tar med oss de synpunkter som inkommit denna gång till planeringen av framtida konferenser. Det finns stora möjligheter framöver att fundera på hur man ska göra och i vilket format Rakel ska hållas under kommande år. 

Annons
Annons