search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Samfundet invänder inte mot registrering vid gränsen

På SVT Nyheter den 28 september kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander regeringens förslag om att fler personer som kommer till Sverige ska fotograferas och registreras med fingeravtryck vid gränskontrollen.

Advokatsamfundet motsätter sig inte lagförslaget. Men Mia Edwall Insulander sa till SVT Nyheter att det är viktigt att registreringen av uppgifterna sker på rätt grunder.

”Även oskyldiga har skäl att vara tysta”

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 21 oktober försvarar brottmålsadvokaterna Kristofer Stahre och Martin Persson omedelbarhetsprincipen. Principen har under hösten debatterats flitigt och ifrågasatts av bland andra riksåklagaren. 

Stahre och Persson förklarar omedelbarhetsprincipens innebörd och pekar på hur viktig den är för rättssäkerheten.

Syftet bakom denna och andra rättsstatliga principer är ju ytterst ”att motverka felaktigt fällande domar, det vill säga att skydda enskilda mot att straffas och låsas in av staten utan berättigad anledning”, skriver ­advokaterna.

Annons
Annons