search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Bäst med yrket är att se till att alla klienter får bästa möjliga hjälp

Birgitta Melander i Stockholm har varit advokat i 50 år och startade den egna firman Birgitta Melanders Advokatbyrå AB 1973. Hon firade 50-årsjubileet i början av oktober med mottagning på Advokatsamfundets kansli. ­Birgitta Melander har bland annat deltagit i arbetet med Advokatsamfundets remissyttranden på det familjerättsliga området. I Advokaten nr 8/2019 kunde man läsa om hennes intresse för konst och om engagemanget för kulturen i Stockholmsadvokaternas konstförening som hon var med och startade i början av 1990-talet.

Varför valde du att bli advokat?

– Sedan jag i början av mina juridiska studier vikarierade som advokatsekreterare fick jag inblick i vad yrket innebär genom kontakt med de fem advokater som delade kontor. Då bestämde jag min yrkesbana.

Hur kom du att intressera dig för familjerätt?

– Inledningsvis hade jag många brottmål och civilrättsmål utanför familjerätt – de målen kom så småningom.

Vad är det bästa med advokatyrket?

– Att se till att alla klienter får bästa möjliga hjälp och support. De mänskliga kontakterna från alla delar av samhället är en tillgång i en advokats utveckling.

Vad är det svåraste med advokat­yrket?

– Att berätta att ett ärende inte går att driva som klienten vill!

Vilka är de viktigaste förändringarna i yrket under dina år som advokat?

– All ny lagstiftning efter Sveriges inträde i EU och hur den har påverkat mitt arbete. Dessutom att se resultaten av klienters egna avtal som mer eller mindre har tagits från nätet, med dåliga och svårtolkade texter.

Du var med och startade Stockholmadvokaternas konstförening och har arbetat mycket med den. Vad har ditt engagemang gett dig?

– Det har stimulerat kollegornas kunskap och intresse för konst i alla dess former; det var det ursprungliga syftet med föreningen.

Många är bekymrade för att det är färre advokater som ägnar sig åt familjerätt. Vad behövs för att stärka återväxten?

– Jag har i många år haft studenter som assistenter, och en del av dem har kommit in på familjerätt senare. Familjerättskunskap innefattar också inblick i och kunskap på andra områden, och det borde intressera fler för ämnet. Det gäller bodelningar, till exempel.

Annons
Annons