search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Regler för advokatverksamhet” i ny utgåva

Sveriges advokatsamfund har sammanställt den fjärde utgåvan av regelsamlingen Regler för advokatverksamhet.

Det mesta av innehållet i boken känns igen från tidigare utgåvor, men innehållet har uppdaterats och utformningen har omarbetats något för att förbättra användarvänligheten.

Regler för advokatverksamhet har skickats ut till alla Sveriges advokater och biträdande jurister under september. Boken skickas även ut till institutioner som Advokatsamfundet tror har ett intresse av att känna till vilka särskilda regler som gäller för advokatverksamhet. Den finns också i digital form att ladda ner, för den som vill ha med sig regelverket på en mobil enhet.

Regler för advokatverksamhet innehåller bland annat vägledande regler om god advokatsed, Advokatsamfundets stadgar, bokföringsreglemente och riktlinjer för vidareutbildning, lagregler om advokater samt internationella dokument om advokater och advokatsed.