search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regimen i Belarus har gripit advokater

Advokaterna i Belarus har fått det svårare att utöva sitt yrke på ett oberoende sätt. Under de senaste månaderna har ett antal kända advokater i Belarus gripits.

Advokat Lilija Vlasova greps den 31 augusti efter att myndigheterna hade sökt igenom hennes hus. Hennes advokatfirma, Vlasova Mikhel & Partners, grundades 1990 som en av de första privata advokatbyråerna i Belarus.

Den 19 augusti hade Lilija Vlasova valts in i sjumannapresidiet för den belarusiska oppositionens koordinationsråd, som har till mål att säkerställa att krisen som uppstod efter presidentvalet i Belarus 2020 den 9 augusti får en fredlig lösning.

Den 9 september greps advokaterna Ilja Salej och Maksim Znak. Ilja Salej är den frihetsberövade oppositionsledaren Maria Kolesnikovas advokat. Maksim Znak, som har varit advokat åt presidentkandidaten Svjatlana Tsichanouskaja och organiserade oppositionens koordinationsråd, fördes bort från sitt advokatkontor av maskerade män. Maksim Znak var, förutom nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj, den siste i koordinationsrådets presidium som inte hade lämnat Belarus eller hade frihetsberövats.

Enligt belarusiska myndigheter pågår förundersökningar mot advokaterna, som misstänks för brottet att skada den nationella säkerheten i Belarus med mediernas hjälp.

En lång rad människorätts- och advokatorganisationer världen över kräver att Belarus ska frige de frihetsberövade advokaterna.

I ett brev till Aleksandr Lukasjenko, president i Belarus, uttrycker Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) allvarlig oro över gripandet av Lilija Vlasova.

I brevet uppmanar CCBE president Lukasjenko att göra allt han kan för att återge advokat Lilija Vlasova friheten och att upphöra med alla politiskt motiverade trakasserier mot henne, eftersom frihetsberövandet tros vara grundat på hennes legitima verksamhet som advokat.

Dessutom uppmanar CCBE Lukasjenko att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att alla advokater i Belarus kan utföra sina yrkesplikter utan att behöva frukta repressalier, hinder, hot eller trakasserier så att rättskipningens och rättsstatens oberoende och integritet kan bevaras.

Annons
Annons