search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Aktuellt

Nya uppdrag och priser

 • Advokat Mikael Bock har utsetts till senior counsel i commercialgruppen vid Bird & Bird.
 • Advokat Louise Bjärgård är ny delägare i Brick Advokat inom fastighetstransaktioner.
 • Advokaterna Malin Wikström och Erik Svedlund blir nya delägare i Setterwalls Göteborgskontor.
 • Advokaten Anneli Lönnborg är ny delägare i Advokatfirman Fylgia.
 • Advokat Olof König har utnämnts till counsel på Baker McKenzie Advokatbyrå.
 • Advokat Johan Gustavsson är ny delägare på advokatbyrån Landahl i Stockholm. Johan är specialiserad på fastighetstransaktioner.
 • Advokat Håkan Borgenhäll, Vinge, har av regeringen utsetts till ny ledamot av patentombudsnämnden.
 • Fredrik Tesch-Morawetz, associate vid Mannheimer Swartling, har av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tilldelats forskarutbildningskollegiets pris för det gångna årets bästa doktorsavhandling.  Fredrik Tesch-Morawetz disputerade 2019 på en doktorsavhandling i avtalsrätt. 
 • Rebecca Thorburn Stern har utnämnts till professor i folkrätt vid Uppsala universitet. 
 • Stefan Blomquist har utsetts till ny ordförande i Nämndemännens riksförbund. Blomquist är officer och har varit engagerad i NRF:s styrelse det senaste året.
 • Mattias Landgren är ny vd och chefsjurist för LO-TCO Rättsskydd. 
 • Mari Andersson har utsetts till tf. kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm. Mari Andersson har tidigare varit justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
Annons
Annons