search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Adlercreutz, Axel: Finansieringsformers rättsliga reglering / Axel Adlercreutz, Patrik Lindskoug (6. uppl. Studentlitteratur. 253 s.)

Eriksson, Anders: Den nya familjerätten : makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv (12. uppl. Norstedts juridik. 140 s.)

Fäger, Catarina: Förvaltningslagen : en kommentar med inriktning mot socialt arbete (Studentlitteratur. 190 s.)

Glavå, Mats: Arbetsrätt / Mats Glavå, Mikael Hansson (4. uppl. Studentlitteratur. 673 s.)

Granér, Rolf: Etik i polisarbete / Rolf Granér, Maria Knutsson (2. uppl. Studentlitteratur. 271 s.)

Hane, John: Partneringboken : när, hur och varför drivs samverkansentreprenader / John Hane, Malin Österberg (Svensk byggtjänst. 262 s.)

Holtz, Catarina: EPC och PCT : praxis i EPO (Jure. 611 s.)

Håstad, Torgny: Civilrättens grunder / Torgny Håstad, Erika P. Björkdahl, Margareta Brattström & Laila Zackariasson (2. uppl. Iustus. 509 s.)

Ingvarson, Anders: Tolkning av entreprenadavtal / Anders Ingvarson, Marcus Utterström (Norstedts juridik. 229 s.)  

Johansson, Svante O.: Konsumenttjänstlagen : en kommentar (2. uppl.  Norstedts juridik. 673 s. Gula biblioteket)

Landberg, Åsa: Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap : barnets väg genom Barnahus / Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria ­Eriksson (Studentlitteratur. 2020. 143 s.)

Lidman, Erik: Kontrollägande och uppköpsreglering : likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen (Corporate Governance Forum. 433 s. Diss. Göteborgs universitet, 2020)

Linderfalk, Ulf: Folkrätten i ett nöt­skal / Ulf Linderfalk med bidrag av Anna Nilsson, Britta Sjöstedt och Christoffer Wong (3. uppl. Studentlitteratur. 446 s.)

Medicinsk rätt / Kavot Zillén, Titti Mattsson, Santa Slokenberga, red. (Norstedts juridik. 300 s.) 

Mänskliga rättigheter i teori och praktik : från idé till förvaltning / Patrik Bremdal, Johanna Ohlsson, red. (Studentlitteratur. 278 s.) 

Nilsson Hjorth, Bob: Prövningstillstånd i hovrätten / Bob Nilsson Hjort, Olof Hellström (Norstedts juridik. 132 s.)

Sverne Arvill, Ebba: Ordningsvakter och väktare : samt annan bevakningspersonal / Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Lars Tonneman (Norstedts juridik. 340 s.)

Tryblom, Carl-Gustaf: Omedelbart omhändertagande av barn och unga / Carl-Gustaf Tryblom, Tomas Törnqvist, Caroline Hellström (Norstedts juridik. 157 s.)

Åhnberg, Lars: LAS-handboken 2020 : lagtext, kommentarer, AD-domar / av Lars Åhnberg ; uppdaterad av Sören Öman (9. uppl. Lars Åhnberg. 608 s.)

Annons
Annons