search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Sedigheh Vasmaghi dömd till sex års fängelse
Den iranska juristen, teologen, poeten och kvinnorättsaktivisten Sedigheh Vasmaghi dömdes i augusti till sex års fängelse av Revolutionsdomstolen i Iran, för att ha bedrivit propaganda mot den iranska regimen.

Bakgrunden är den kritik hon har riktat mot myndigheternas våldsamma angrepp på massdemonstrationerna i Iran i november förra året, då många människor dödades och skadades. Sedigheh Vasmaghi var en av 77 personer som skrev under en protestskrivelse med krav på stopp för det brutala våldet. Då hon vägrade att dra tillbaka sin signatur, ställdes hon inför rätta.

Svenska PEN har rapporterat om allvarliga brister i rättsprocessen. Sedigheh Vasmaghi ska inte ha fått ta del av domen skriftligen. Endast hennes advokat har fått läsa domen och göra anteckningar. Sedigheh Vasmaghi har skrivit en kommentar till domen där hon underkänner domstolens legitimitet. Sedigheh Vasmaghi har tidigare varit verksam som advokat.

Tidskriften Advokaten intervjuade henne i nr 2 2014.
Källa: Svenska PEN

IBAHRI fördömer hemlig rättegång
International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI fördömer den hemliga rättegången mot de namnlösa tilltalade som mördade den saudiske journalisten och dissidenten Jamal Khashoggi på saudiska konsulatet i Istanbul i oktober 2018, där de tilltalade fick kraftigt sänkta straff.

IBAHRI:s direktör Helena Kennedy, QC, som deltog i FN:s undersökning av fallet, kommenterar rättegången kritiskt:

– Det var ett planerat mord, utfört på order av högt uppsatta personer i den saudiska regeringen. Den hemliga rättegång som ägde rum i Saudiarabien uppfyllde på intet sätt kraven på en rättvis rättegång och var en täckmantel för de verkliga skyldiga till mordet.


Tilltalade har rätt att närvara fysiskt
Den europeiska organisationen för brottmålsadvokater, European Criminal Bar Association (ECBA), har gjort ett uttalande om vilka principer som bör gälla för användning av videokonferenser i brottmålsrättegångar efter att coronapandemin är över.

I uttalandet uppmanar ECBA både EU, Europarådet och organisationernas medlemsstater att se till att en tilltalad tillförsäkras rätten att alltid vara fysiskt närvarande när den tilltalades sak prövas och att förbjuda obligatorisk medverkan via videolänk för en tilltalad i den egna rättegången i inrikes brottmål.

Läs mer: www.ecba.org

Försvarsadvokat i Zimbabwe stängdes av
Domstolen Harare Magistrates Court har stängt av den zimbabwiska människorättsadvokaten Beatrice Mtetwa från uppdraget som försvarare för den undersökande journalisten Hopewell Chin’ono.

Domstolen har också uppmanat Zimbabwes chefsåklagare att överväga att åtala Mtetwa för ohörsamhet mot domstolen. Domstolen uppger att den har grundat sitt beslut på inlägg på Facebook som kritiserar rättegången mot Chin’ono. Enligt Mtetwa själv har hon inte skrivit inläggen.

IBAHRI:s direktör Helena Kennedy, QC, betonar i ett uttalande advokaters rätt att utöva sitt yrke utan trakasserier.

Mandelas försvarare George Bizos är död
Den sydafrikanske människorättsadvokaten George Bizos avled den 9 september i Johannesburg. George Bizos företrädde en rad apartheidmotståndare som var åtalade under den sydafrikanska regimen – bland annat landets senare president Nelson Mandela under den så kallade Rivoniarättegången mot de flesta av ANC:s ledare 1963–1964. George Bizos blev 92 år.

Annons
Annons