search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Mia Edwall Insulander i SVT:s Agenda

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander diskuterade i Agenda i SVT den 6 september utvecklingen på det kriminalpolitiska området. I samtalet med kriminalkommissarie Fredrik Gårdare uttryckte Mia Edwall Insulander oro över den ensidiga fokuseringen på repressiva åtgärder, som hårdare straff och starkare tvångsmedel. Såväl Mia Edwall Insulander som Fredrik Gårdare pekade också på behovet av förebyggande insatser för att förhindra att unga hamnar i kriminella sammanhang.

Advokat Thomas Olsson försvarar rättsstaten

”Det är inte rimligt att nedmontera rättsstaten för att polis och åklagare ska kunna göra sitt jobb. Kravet på att avskaffa muntlighets- och omedelbarhetsprincipen bör avvisas.” Det skrev advokat Thomas Olsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 september. Thomas Olsson fick också försvara rättsstaten i debatt med åklagaren Paulina Brandberg i SR:s Studio Ett den 10 september. 

Annons
Annons