search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Hyreslagarna : Jordabalken 12 kap., lagen om uthyrning av egen bostad, hyresförhandlingslagen m.fl. författningar samt kommentarer
Författare: Ulf Skorup, Tomas Underskog
Förlag: Norstedts juridik

Boken kommenterar hyreslagen, hyresförhandlingslagen m.fl. lagar paragrafvis. 

Bland nya lagändringar som skett sedan föregående upplaga märks de skärpningar i hyreslagen som trädde i kraft 1 oktober 2019 och som syftar till att motverka problematiken med oriktiga hyresförhållanden som svarthandel med bostadshyresavtal, skenbyten, olovliga andrahandsupplåtelser m.m. En annan nyhet gäller överenskommelse mellan en hyresvärd och bostadshyresgäst om så kallade tillval eller frånval avseende lägenhetens utrustning och standard. I denna 12:e upplaga har lagändringar och rättsfall beaktats till och med april 2020. 

Några aktuella fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt
Författare: Marie Karlsson-Tuula, ­Annina H. Persson
Förlag: Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Antologi med sju fristående artiklar som belyser aktuella fastighetsrättsliga frågor. Bidragen behandlar bland annat fastighetsmäklarbranschen, bruksvärdeshyra, vem som ansvarar för vad vid vattenskada i en bostadsrätt och så kallade flippers, det vill säga personer som köper en bostad i syfte att renovera och snabbt sälja den vidare med vinst. Denna tredje bok i Akademien för insolvensrätts skriftserie är ett resultat av ett samarbete mellan Karlstads universitet, Örebro universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson har författat två av artiklarna i skriften och står även som redaktörer för skriftserien.

Avhandling i immaterialrätt

Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång av David Johansson, Uppsala universitet, Iustus.

Immateriella rättigheter är en viktig tillgång för många företag och representerar ofta stora ekonomiska värden. Immaterialrättsliga skadestånd ger rättighetshavarna en möjlighet att erhålla ersättning efter ett intrång, och fyller således en viktig funktion. I boken behandlas flera olika tillvägagångssätt för att fastställa skadestånd, med utgångspunkt i svensk lagstiftning och direktiv 2004/48/EG (det så kallade civilrättsliga sanktionsdirektivet). Vidare diskuteras den roll som allmänna skadeståndsrättsliga och processrättsliga principer kan komma att få när ersättningen bestäms. David Johansson disputerade den 18 september vid Uppsala universitet.

Rapporter från Brå

2020:2 Den nya samtyckeslagen i praktiken : en uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt. 

Brå har haft i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya lagreglerna rörande våldtäkt som infördes den 1 juli 2018. Man har bland annat gått igenom samtliga tingsrättsdomar från 2019 rörande våldtäkt och inhämtat synpunkter från rättsväsendet och frivilligorganisationer. Granskningen visar på en ökning av fällande domar för våldtäkt sedan lagändringen – från 190 domar 2017 till 333 domar 2019.

2020:7 Dödligt våld och psykisk ohälsa. 

Rapporten beskriver diagnosticerad psykisk ohälsa hos 800 gärningspersoner vid dödligt våld som ägt rum i Sverige under perioden 2005–2017. Studien visar bland annat att nära hälften av dem som begår dödligt våld har varit i kontakt med psykiatrin under året innan brottet. Man poängterar dock att de flesta med psykisk ohälsa inte begår våldsbrott.

Roman

Stormfågel av Lena Ebervall och Per E. Samuelson, Piratförlaget.

Jane Horney rekryterades som 25-åring i början av 40-talet för att agera informant och kurir åt den hemligaste delen av den svenska militära underrättelsetjänsten, C-byrån. Hon rörde  sig tämligen obehindrat mellan Sverige, Danmark och Tyskland under hela kriget och utsatte sig för stora risker. I januari 1945 försvann hon spårlöst, mördad av den danska motståndsrörelsen som anklagade henne för att vara tysk spion. Hennes kvarlevor har aldrig blivit funna. Åsikterna om vem den mytomspunna Jane Horney egentligen var och teorierna kring hur hon dog går isär. Stormfågel är en spännande, verklighetsbaserad berättelse om Jane Horney av advokaterna Lena Ebervall och Per E. Samuelson och är deras sjätte roman.

Läs intervju med Lena Ebervall och Per E. Samuelson om Stormfågel

Bitte Wölkert
Annons
Annons