search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JO utreder utpekande för Palmemordet

Togs den utpekades intressen tillräckligt till vara, när en man pekades ut som Olof Palmes mördare? Det ska nu JO utreda. 

JO Per Lennerbrant inledde i september ett initiativärende mot Åklagarmyndigheten, sedan chefsåklagaren Krister Peterson i juni pekat ut en avliden person som den som mördade Olof Palme.

JO riktar i sin utredning in sig på frågor om rättssäkerheten för den utpekade mannen. I ett brev uppmanar JO Åklagarmyndigheten att bland annat svara på frågan om det, enligt Åklagarmyndigheten, var ”lämpligt att namnge de berörda personerna med hänsyn till deras integritet och de konsekvenser det kunde få för dem och deras anhöriga”.

JO vill också ha svar på om det ”varit lämpligt och rättsligt möjligt” att tillvarata den misstänktes intressen genom att låta exempelvis en advokat gå igenom delar av förundersökningen och lyfta fram omständigheter som talade till den misstänktes fördel.

Åklagarmyndigheten ska besvara JO:s frågor senast den 16 november.

Annons
Annons