search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Jag längtade tillbaka till en vardag med ännu mer fokus på juridiken

Joachim Agrell arbetade på Mannheimer Swartling 2000–2005, de sista två åren som advokat. Därefter var han ledande skatterådgivare på en stor revisionsfirma under 15 år. Nu har han återvänt till Mannheimer Swartling och blev advokat på nytt den 27 augusti.

Varför valde du att lämna ­advokatyrket?

– Under hösten 2004 fick jag ett erbjudande om att leda en större grupp skattejurister på en revisionsbyrå. I den nya rollen gavs möjlighet att kombinera juridiken med ett fokus på att bygga och vidareutveckla en större verksamhetsgrupp. Då ledarskapsfrågor alltid har legat mig varmt om hjärtat var erbjudandet alltför intressant för att tacka nej till. Det var således egentligen inte ett beslut om att lämna advokatyrket utan snarare ett steg mot att agera på en bredare spelplan som inkluderade fler utvecklingsmöjligheter. 

Hur kommer det sig att du återvänder till advokatyrket nu?

– Efter 15 år i samma roll kände jag att jag hade slutfört mitt uppdrag och var redo för nya utmaningar. Jag längtade också tillbaka till en vardag med ännu mer fokus på juridiken. Allt sammanföll dessutom väl med att marknaden nu känns mogen för advokatbyråer att erbjuda spetskompetens även inom mitt område, det vill säga momsområdet, något som tidigare i princip varit begränsat till revisionsbyråerna och specifika skattekonsultbyråer.

Vad ser du fram emot nu?

– Jag ser fram emot att vara en del av Mannheimer Swartlings skattegrupps spännande resa och komplettera byråns erbjudande med skatteexpertis inom momsområdet. För egen del kommer visst fokus att ligga på att biträda klienter i olika momsprocesser, vilket känns stimulerande. Inom moms­området är rättsosäkerheten dessvärre stor, då systemet är komplext och svårnavigerat. Som advokat hoppas jag få möjlighet att på olika sätt påverka lagstiftaren, tillämpande myndigheter och domstolar så att systemet blir tydligare och mer förutsebart. Jag ser också fram emot att få vara en del i större uppdrag där olika juridiska spetskompetenser kommer klienten tillgodo på bästa sätt.

Annons
Annons