search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat Ebru Timtik dog i Turkiet efter åtta månaders hungerstrejk

Den turkiska advokaten Ebru Timtik avled på sjukhus i Istanbul den 27 augusti. Advokaterna Ebru Timtik och Aytaç Ünsal började hungerstrejka i fängelset i januari respektive februari 2020 med krav på en rättvis rättegång och ett förbättrat rättssystem i Turkiet.

Den 5 april, Advokaternas dag i Turkiet, förklarade Timtik och Ünsal att de avsåg att fasta till döds till dess att deras krav på rättvisa hörsammades. Aytaç Ünsal befinner sig nu i kritiskt tillstånd.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) uttrycker i ett brev till de turkiska myndigheterna att CCBE är chockerat över Ebru Timtiks död och uppmanar de turkiska myndigheterna att göra allt som står i deras makt för att garantera advokat Aytaç Ünsal en rättvis rättegång, att trygga hans hälsa och att slutligen återge honom hans frihet.

Ebru Timtik och Aytaç Ünsal var bland de 18 advokater i de två turkiska juristorganisationerna ÇHD (Föreningen för progressiva jurister) och HHB (Folkets juristbyrå) som dömdes till fängelse i mars 2019 för påstådda terroristrelaterade brott. Ebru Timtik dömdes till fängelse i 13 år 6 månader och Aytaç Ünsal till fängelse i 10 år 6 månader, både för brottet medlemskap i en terroristorganisation enligt den turkiska strafflagen. Målen mot dem väntar på avgörande i Turkiets högsta domstol.

Enligt en grupp om 15 advokater från sju europeiska länder som undersökte omständigheterna på plats i Istanbul i oktober 2019 finns en rad omständigheter som ger anledning att ifrågasätta processernas opartiskhet och oberoende. Exempelvis skildes de domare från målet, som ursprungligen hade beslutat att de misstänkta skulle släppas ur häkte under förundersökningen, och de misstänkta häktades på nytt. Vissa vittnen hördes anonymt och via video­länk under rättegången, vilket gjorde det omöjligt att verifiera deras identitet eller att försäkra sig om att de lämnade sina vittnesmål av egen fri vilja och gjorde det omöjligt för försvararna att förhöra vittnena effektivt. Dessutom avbröts de åtalade advokaterna ofta och fördes ut ur rättssalen under förhandlingarna.

I ett brev till president Erdog˘an den 16 september fördömer CCBE nya massarresteringar av advokater i Turkiet, sedan chefsåklagaren i Ankara lät gripa 48 advokater och 7 biträdande jurister den 11 september.

Läs mer: www.ccbe.eu

Annons
Annons