search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Advokat Anders Frigell har avlidit

Advokaten, författaren och kulturpersonligheten Anders Frigell, Uppsala, avled i juli, 77 år gammal.

Anders Frigell blev ledamot av samfundet 1979, och verkade länge inom advokatfirman Chrysander, som senare gick upp i Lindahl. 

Vid sidan av verksamheten som affärsadvokat var Anders Frigell djupt engagerad i rättsstats- och rättssäkerhetsfrågor. Frigell förespråkade bland annat en resningskommission av norsk modell för att öka rättssäkerheten i resningsförfarandet. 

Anders Frigell ägnade sig under studietiden åt studentspex, och teaterintresset hängde med hela livet. Efter att först ha skrivit en bok om de så kallade von Sydowska morden i Uppsala år 1932 gav sig Frigell på att skriva en pjäs om händelsen. Pjäsen sattes upp på Uppsala stadsteater 2006. 2018 spelades hans andra pjäs, En advokats död, på samma scen, då med Frigell själv i en av rollerna.

Annons
Annons