search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Rolén blir generaldirektör för Domstolsverket – igen

Regeringen har utsett Thomas Rolén, kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm, till generaldirektör för Domstolsverket. Han var tidigare generaldirektör för Domstolsverket 2005–2007.

Thomas Rolén är president i Kammarrätten i Stockholm sedan 2008. Han har tidigare varit bland annat expeditionschef i Justitiedepartementet, och han har varit ordförande i Domarnämnden under tio år. Thomas Rolén tillträder som generaldirektör den 1 oktober.

Annons
Annons