search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Aktuellt

Nya uppdrag och utmärkelser

 • Professor emeritus Said Mahmoudi har tilldelats H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, för förtjänstfulla forskningsinsatser rörande havsrätt, miljöfrågor och internationell folkrätt.
 • Advokat Patrik Schöldström har av regeringen utnämnts till hovrättsråd vid Svea hovrätt. 
 • Advokat Robert Bruzelius-Lidqvist har utsetts till delägare i advokatfirman Steinmann.
 • Advokat Tobias Öd inträdde som delägare vid advokatbyrån Kilpatrick Townsends Stockholmskontor den 1 juli 2020.
 • Före detta riksdagsledamoten och skolledaren Helene Petersson har av regeringen utsetts till offentlig representant i Advokatsamfundets disciplinnämnd med tillträde den 1 augusti. 
 • Före detta justitierådet Mats Melin har utsetts till ordförande i den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin. 
 • Yaffa Epstein, forskare i miljörätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, har som en av fem forskare utsetts till Pro Futura-forskare. Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning.
 • Professor Anna Singer har utsetts till ny dekan för juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Professor Anna Jonsson Cornell och docent Hans Eklund har utsetts till prodekaner med ansvar för forsknings- respektive utbildningsfrågor.
 • Ulf Vannebäck har utsetts till prefekt vid juridiska institutionen, Umeå universitet. Tillsammans med Lena Landström och Johan Lindholm bildar han den nya ledningen vid institutionen.
 • Gunilla Hedwall, Skatteverkets nuvarande rättschef, blir ny chef för rättsavdelningen på Polismyndigheten.
 • Tove Andersson, partner och specialist inom miljörätt vid Setterwalls, har förordnats av Miljödepartementet att vara expert i Utredningen om översyn av artskyddsförordningen.
 • Advokat Lena Frånstedt Lofalk har tilldelats H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, för framstående insatser för det svenska rättssamhället.
Annons
Annons