search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Baheru, Haymanot: Hyressättning : prisets reglering vid bostadshyra (Jure. 706 s. Diss. Stockholms universitet, 2020)

Benndorf, Fredrik: Vad händer vid utmätning? : en praktisk genomgång av utmätningsmålets olika skeden / Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell (Norstedts juridik. 266 s. Ackordscentralens skriftserie)

Blomberg, Jesper: Förvaltningsprocesslagen : en kommentar / Jesper Blomberg, Patrik Södergren (Norstedts juridik. 191 s.)

Bryde Andersen, Mads: Praktisk aftaleret (5. udg. København : Gjellerup, 2019. 552 s.)

Cejie, Katia: Inkomstskatter och socialavgifter : två metoder att beskatta löneinkomster (Norstedts juridik. 354 s.)

Elliot, Hans: Förvaltarberättelse i konkurs : en praktika (Limhamnsgruppen, 2019. 114 s.)

Fisher, David I.: Mänskliga rättigheter : en introduktion (9. uppl. Norstedts juridik. 102 s.)

Helenius, Dan: Ne bis in idem i den finska och europeiska straffrätten (Helsingfors : Alma Talent, 2019. 362 s. Fiducia ; 9)

Holmgård, Lars: God man, för­valtare och förmyndare : domstolarnas handläggning / Lars Holmgård, Jan Wallgren (2. uppl. Norstedts juridik. 315 s.)

Hørlyck, Erik: Entreprise : almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) : med kommentarer (8. udg. København : Jurist- og Økonom­forbundet, 2019. 698 s.)

Ihre, Rolf: Kommersiella sjöfartsavtal. 2. uppl. Jure. 410 s.)

Keller, Marek: Konkurs och process (Iustus. 832 s. Diss. Uppsala universitet, 2020)

Kokko, Kai: Miljörättens grunder : allmänna läror, reglering och beslutsteori (Helsingfors : Alma Talent, 2019. 578 s. Fiducia ; 8)  

Lagföring i Sverige av internationella brott / Mark Klamberg, red. (Jure. 418 s.)   

Lennander, Gertrud: Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt (12. uppl. Iustus. 128 s.)  

Morawetz, Fredrik: Avbrutna upphandlingar : ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt (Lunds univ., 2019. 338 s. Diss. Lunds universitet, 2019)

Pellonpää, Matti: Europeiska människorättskonventionen / Matti Pellonpää ; med medverkan av Monica Gullans, Pasi Pölönen och Antti Tapanila (6. uppl. Helsinki : Alma Talent. 724 s. Fiducia ; 10)

Stockholm centre for commercial law årsbok. 11 / redaktörer Algot Bengtsson, Fredrik Sandberg och Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law. 491 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 33)

Den svenska förvaltningsmodellen / Sten Heckscher, Hans Ragnemalm, Bo Rothstein et al. ; editor: Claes Peterson (Institutet för rättshistorisk forskning. 301 s. Rättshistoriska studier ; 28)

Svensson, Ola: John Rawls’ teori om rättvisa : en studie i rättsfilosofi (Juristförl. 124 s. Skrifter utgivna vid juridiska fakulteten i Lund ; 181)

Bitte Wölkert
Annons
Annons