search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Ny bok om näringsförbud riktar sig till praktiker

Den nya lagen om näringsförbud kom 2014. Antalet personer som döms till näringsförbud har ökat från knappt 200 fall per år i mitten av 1990-talet till över 1 000 personer per år under 2010-talet.

Boken Näringsförbud – i svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten behandlar näringsförbudsbestämmelserna i svensk rätt och motsvarande lagstiftning i flera andra EU-länder. Författare är Mikael Berglund, docent i processrätt vid Uppsala universitet och professor emeritus i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm. Både nya förarbeten och äldre, till följd av ovanlig lagstiftningsteknik delvis fortsatt gällande förarbeten tas upp, liksom ny och fortsatt gällande äldre rättspraxis.

I första hand riktar boken sig till praktiker som behöver få en tydlig överblick och fördjupning inom rättsområdet.

Annons
Annons