search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Rättssystemen effektivare i de flesta EU-länder

Europeiska kommissionen har publicerat 2020 års resultattavla för rättskipningen i EU, som jämför effektivitet, kvalitet och oberoende i rättssystemen i EU-länderna.

Resultaten visar att rättssystemens effektivitet fortsätter att förbättras i ett stort antal EU-länder. I nästan alla medlemsländer har längden på domstolsförfarandena i första instans kortats av eller varit oförändrad.

Men enligt en Eurobarometerundersökning fortsätter medborgarnas tilltro till rättsväsendets oberoende samtidigt att minska i några länder. Det mest uttalade skälet var ingripanden eller påtryckningar från statens och politikers sida.

– Det som oroar mig är att rättssystemen i vissa länder inte uppfattas som oberoende och att politiska påtryckningar är en av huvudorsakerna bakom detta, säger Věra Jourová, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet.

Brittisk chefsdomare kritiserar Hongkong

”Den nya säkerhetslagen innehåller en rad olika punkter som väcker oro.” Uttalandet om Hongkongs kritiserade säkerhetslag kommer från Lord Reed of Allermuir, ordförande i Storbritanniens högsta domstol. 

Lord Reeds ord är kontroversiella, inte minst som domaren, förutom sin roll i den brittiska domstolen, också sitter i Hongkongs högsta appellationsdomstol. Enligt övertagandeavtalet när Hongkong återlämnades till Kina 1997, ska nämligen två laglorder ha plats i domstolen. 

Den nya säkerhetslagen innehåller bland annat regler om att yttrandefrihetsmål inte får avgöras av utländska domare. Vad detta kommer att innebära för appellationsdomstolens arbete är ännu oklart. 

Källa: Law Society Gazette

Annons
Annons