search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Mycket kom upp till ytan

Det har gått tre och ett halvt år sedan #metoo bröt tystnadskulturen kring sexuella ofredanden, och allt fler arbetsgivare blev medvetna om sitt ansvar för att förebygga och stoppa detta. Är frågan aktuell i arbetsrättsjuristernas arbete i dag?

Den typen av närmanden, attityder och förhållningssätt som #metoo berör kan ur ett arbetsrättsligt perspektiv kopplas till arbetsmiljö, diskriminering samt till eventuell uppsägning eller avskedande. I övrigt kan ovälkomna närmanden hanteras som brottmål, med polisanmälan och eventuell skadeståndstalan.

Erfarenheterna hos de advokater som tidskriften har pratat med är skiftande. Ett par av dem märkte ingen stor ingång av ärenden ens när frågan var som mest uppmärksammad.

– Vi har bara haft enstaka sådana ärenden. Det är jobbiga ärenden för båda parter att driva hela vägen upp i domstol och jag gissar att man ofta hittar en överenskommelse och därigenom undviker offentligheten. Men det är svårt ur vårt perspektiv att veta, när tvisterna sällan kommer hit, säger Dan Holke, fram till den 1 augusti 2020 vd och chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd.

Några intervjuade upplevde dock en stor inströmning av ärenden som skulle utredas under 2018. Dessa advokater ser också en del ärenden som kommer in även i dag, fler än innan #metoo, vilket delvis kan kopplas till en ökad medvetenhet och öppenhet.

– När #metoo kom var det många utredningar och mycket som kom upp till ytan. I dag kommer det in utredningar med jämna mellanrum men inte i samma utsträckning. Framför allt har #metoo lett till att det finns en annan medvetenhet hos arbetsgivare och man pratar mer öppet kring det. Det är förstås av godo, säger Jenny Hellberg, advokat och delägare, Elmzell.

Hon tillägger att advokatkollegor i andra länder ofta var förvånade över att #metoo fick så stort genomslag i Sverige och kommenterade ”ni är ju så jämställda”.

– Min förklaring är att vi har kommit så pass långt i jämställdhetsfrågor att när det briserade här i Sverige så vågade personer träda fram och dessa angelägna frågor kom upp till ytan, säger Jenny Hellberg.

Åsa Erlandsson, advokat och delägare, Setterwalls, påpekar att arbetsgivarna också har blivit mer medvetna om att det finns ett regelverk, att de måste ta frågan på allvar och att de har ansvar för att förebygga och att sätta stopp när problem uppdagas.

Eva Ekholm
Annons
Annons