search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Maria Billing blir hovrättsråd

Den 24 augusti börjar Advokatsamfundets tidigare chefsjurist Maria Billing sitt nya uppdrag som hovrättsråd i Svea hovrätt.

Grattis till det nya uppdraget! Vad är det som lockar med domarbanan?

– Jag ser fram emot att få arbeta i en professionell och stimulerande miljö.

Vilken nytta tror du att du har från din tid på Advokatsamfundet?

– Jag har under mina drygt sexton år på Advokatsamfundet haft förmånen att få arbeta mycket nära samfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg, vilket har varit lärorikt, spännande och utvecklande. Arbetet har givit mig andra perspektiv och en djupare förståelse för de olika roller och uppdrag som rättens aktörer har. När jag nu går vidare hoppas och tror jag att mina erfarenheter och kunskaper ska vara till nytta för Svea hovrätt.

Vad ser du mest fram mot i din nya tjänst?

– Jag ser fram emot att få arbeta med renodlade juridiska frågor tillsammans med alla hovrättens mycket kompetenta medarbetare.

Annons
Annons