search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Jag vill berätta från insidan om människorna bakom rubrikerna

Brottmålsadvokaten Johan Eriksson tog emot Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokat­yrket 2018 och gav ut ”Handbok för försvarare” 2018. I början av september ger han ut en ny bok, ”I rättvisans tjänst”. Där berättar han om sitt liv som advokat och låter läsaren följa med in i rättssalen i uppmärksammade mål. Johan Eriksson resonerar också kring människan bakom brottet och om hur samhället skulle kunna arbeta mer effektivt med brottsförebyggande insatser.

Varför ville du skriva den här boken?

– Att skriva en bok har länge varit en dröm. Jag vill berätta från insidan om människorna bakom rubrikerna sett med en försvarsadvokats ögon. Låta verkligheten tala. Glänta på dörren till något som nästan ingen vet något om. Berätta vad som sker i ett advokatrum precis innan målet ska börja. Beskriva stämningen i förhörsrummet när någon berättar om ett mord.

Hur mycket kan man som försvarare berätta om enskilda ärenden med tanke på klientsekretessen?

– I min bok är nästan inget sant men ur ett annat perspektiv är allt sant. För att värna om mina klienter har jag utnyttjat författarens privilegium att använda fantasin. Därför röjer jag inget som jag är skyldig att hålla hemligt. Den enda klient som förekommer med namn är Rakhmat Akilov, men det jag skrivit handlar egentligen inte om Akilov utan istället om hur det är att vara försvarare i ett mål som berör alla. Hur det är att leva i stormens öga.

Finns det något huvudbudskap i boken?

– Att livets väg är smal. Allt är inte svart eller vitt. I grunden är människor rätt lika, men våra förutsättningar är inte lika. Kanske kan vi alla, givet förutsättningarna, begå ett allvarligt brott? Jag vill också med mina berättelser mana till eftertanke kring den allt mer hårda kriminalpolitiken. Ge läsaren underlag för andra tankar som är mindre fördömande.

Vilket är det märkligaste försvararuppdrag du berättar om i boken?

– Berättelsen om en, kanske oskyldigt dömd, som utför en misshandel för att jag ska åta mig uppdraget som hans försvarare och verka för upprättelse.

Du är en av Sveriges mest efterfrågade försvarare. Hur har du hunnit med att författa en bok med tanke på din arbetsbörda?

– När Albert Bonniers Förlag gav mig chansen så satte jag av tid för att skriva. Lät skrivandet bli en del av mitt arbete och därmed tacka nej till en hel del uppdrag. Utan den ovärderliga hjälpen från min förläggare Daniel Sandström och min redaktör Elisabeth Straarup Watson hade det dock inte fungerat. Varsamt och uppmuntrande har de lotsat mig igenom detta projekt.

Annons
Annons