search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Forskarutbildningen tränar upp förmågan att hitta bra argument

Stojan Arnerstål började sin yrkesbana på affärsjuridisk ­advokatbyrå, men har tillbringat nära tolv år i den akademiska världen som forskare, docent i civilrätt och föreståndare för Institutet för immaterial-, ­marknads- och konkurrensrätt (IMK) vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. 

Nu har han återvänt till ­advokatbranschen som IP-expert på Advokatfirman Vinge och blev advokat den 11 juni 2020.

Varför har du valt att återvända till advokatbyråvärlden?

– Forskning och undervisning är väldigt givande och kul, men jag saknade det tempo och den gemenskap som finns på en byrå. Jag var också väldigt nyfiken på möjligheten att få arbeta i Vinges supertrevliga och duktiga immaterialrättsgrupp.

Vad är det som lockar med att arbeta på advokatbyrå?

– Arbetsuppgifterna är mer direkta, med konkreta problem som behöver hanteras. Arbetet görs också ofta i nära samarbete med skickliga kollegor. Juridisk forskning är annars ett ganska ensamt yrke.

Vilken nytta har du som advokat av din forskningsbakgrund?

– Många av de ärenden som vi hanterar är komplexa och kräver hög grad av noggrannhet och analysförmåga. Forskarutbildningen innebär en utmaning som tränar upp förmågan att hitta bra argument eller kreativa utvägar på rättsliga problem. Som forskare är man därför van vid att hantera många alternativa abstrakta utfall, ofta på en nördigt teoretisk nivå. Jag tror generellt att den rättsliga utvecklingen mår bra av att fler akademiker byter till praktiker- och domarspåret, liksom att den akademiska världen skulle berikas av att fler advokater valde att byta bana och bidra med fler perspektiv. 

Vad är det bästa med att vara advokat?

– Jag har nog inte riktigt haft tillfälle att reflektera över detta. Det dagliga arbetet har inte förändrats särskilt mycket, samtidigt som det ju självklart har förändrats enormt under våren.

Annons
Annons