search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Claës Forsberg till minne

Tidigare i sommar gick advokaten Claës Forsberg, Stockholm, bort efter en tids sjukdom. Han blev 71 år gammal.

Claës var en hängiven och engagerad advokat med bred humanjuridisk inriktning. Efter studier i Lund och Bologna arbetade han i flera år i Paris, därefter drev han verksamhet i Stockholm ända till de sista veckorna före sitt frånfälle. Banden till Frankrike var starka. Claës hade filialkontor i Paris och Bryssel och åtog sig många ärenden med fransk anknytning. 

Med en uppväxt i ett humanistiskt bildat hem analyserade Claës gärna samtiden mot en historisk och litterär bakgrund. Claës hade bestämda politiska åsikter men diskuterade alla frågor med stor humor, värme och nyfikenhet och kunde tack vare detta skapa givande och stimulerande samtal med alla, oavsett ålder och bakgrund. 

Claës älskade advokat­yrket, som möjliggjorde möten med olika slags män­niskor och konkret hjälp till den enskilde. Hans djupt kända engagemang gällde i hög grad även mänskliga rättigheter och han var i drygt 20 år verksam i Advokater utan Gränser, under lång tid även dess ordförande. Claës verkade i många år som rättegångsobservatör och föredragshållare i sydöstra Turkiet, ett inte helt riskfritt uppdrag. Claës var dock fullkomligt orädd, såväl i Turkiet som Sverige. Han behärskade konsten att på ett diplomatiskt sätt föra fram synpunkter om rättssäkerheten också till högt uppsatta företrädare för de utländska rättssystemen och förde dialog om erfarenheterna från de utländska rättssalarna med svenska aktörer, såväl Advokatsamfundet som företrädare för regeringen och myndigheter. 

Han drevs inte av eget rykte eller vinning – kampen för individen stod främst i hans liv, oavsett personens ställning eller problemets karaktär. Han arbetade särskilt för att stötta advokater som själva var utsatta för förföljelse, så att de i sin tur kunde bistå sina klienter. Han fick ofta personliga tack av de främsta människorättsadvokaterna och organisationerna i Turkiet för att han hade gjort skillnad. 

Claës blev en förebild för advokater som gränslöst vill kämpa för rättssamhället – i stora som små frågor, för kända och okända personer, inom riket och utomlands. 

Louise Gunvén
Advokat

Annons
Annons