search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Angrepp mot advokaternas oberoende skapar protester

Ett lagförslag som kan underminera advokatsamfundens styrka och oberoende i Turkiet har väckt stora protester. De turkiska advokaterna stöds av internationella organisationer.

Lagförslaget öppnar för att grupper av minst 2 000 i de större turkiska provinserna får möjlighet att bilda egna advokatorganisationer som konkurrerar med de regionala samfunden. Samtidigt minskas de största regionala samfundens representation och inflytande i den mäktiga nationella unionen av advokatsamfund. 

Lagförslaget lades fram av den turkiska regeringen kort tid efter att förundersökningar hade inletts mot advokatsamfunden i Ankara och Diyarbakır för deras uttalanden nyligen där de kritiserade chefen för det statliga turkiska direktoratet för religions­ärenden som offentligt har hävdat att LGBTQ+-personer är källan till ondska och till covid-19-pandemin.

 

Internationella organisationer, som Human Rights Watch och Internationella juristkommissionen, tolkar lagförslaget som ett försök att söndra advokatkåren och inskränka advokatsamfundens oberoende och inflytande. Advokatsamfunden och enskilda advokater hör till de starkaste kritikerna mot regeringens försök att öka sin makt och tysta oppositionen i landet. 

Förslaget har inte heller tagits emot väl av landets advokater. I slutet av juni inledde ett stort antal advokater och ordförande i de regionala turkiska advokatsamfunden en symbolisk marsch från sina respektive provinser till huvudstaden Ankara för att protestera. Advokaterna hindrades av polis inledningsvis från att komma in i huvudstaden. Efter en sittstrejk släpptes de in i staden, och kunde fortsätta till Mustafa Kemal Atatürks grav.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har uttryckt stark oro över  de turkiska myndigheternas agerande, och uppmanat de turkiska myndigheterna att dra tillbaka och avstå från åtgärder som kan hindra Turkiets advokaters oberoende, integritet och frihet.

Annons
Annons