search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 6 2020 Årgång 86
Nr 6 2020 Årgång 86

Fokus

Stormvarning på politiserat rättsområde

Coronapandemin har gett arbetsrätt ett uppsving på många advokatbyråer, med mängder av nya regler och stödinsatser som väcker frågor. 

Efter ett utredningsförslag i början av sommaren är området dessutom politiskt högintressant, och nya regler kan vara att vänta.

Läs mer

Ledare

Djävulens advokat

Begreppet ”djävulens advokat” har sitt ursprung i kanoniseringen av helgon i katolska kyrkan. En person fick i uppdrag... Läs mer

Gästkrönika

Att wallraffa i svensk jihadistmiljö

I min hand hade jag lockbetet: En Willyspåse med 12 700 kronor i kontanter. Pengar som samlats in från IS-sympatisörer... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter

Notiser

Åldersbedömning var inte kränkning  Enligt Justitiekanslern (JK) fick en ung person inte sina mänskliga rättigheter... Läs mer
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

P.S. Chefredaktören har ordet

Synen på hemarbete förändras i grunden

Liksom många advokater har redaktionen erfarit att arbetet flyter på förvånansvärt bra tack vare olika digitala verktyg, bland annat för de dagliga redaktionsmötena via Teams. Samtidigt går det att konstatera att möten som syftar till att lösa djupare och mer kreativa frågeställningar inte når samma kvalitet i den digitala miljön.

För advokatbyråerna slår coronapandemin åt olika håll. Hälften av advokatbyråerna märker minskad ärendetillströmning och en fjärdedel upplever försämrad rättssäkerhet, visar Advokatsamfundets undersökning, läs mer

Samtidigt har pandemin lett till en störtflod av frågor om arbetsrätt, läs mer i Fokus. Först handlade klientfrågorna om själva pandemin, sjukdomsoro och behov av skyddsåtgärder. Nu är arbetsgivarna oroliga över företagets långsiktiga överlevnad och behöver stöd i att eventuellt behöva omorganisera eller säga upp, enligt advokat Åsa Erlandsson.

Många bedömare anser att coronapandemin påskyndat en digitalisering av arbetsmiljön och att synen på hemarbete i framtiden kommer att ha förändrats i grunden. Både arbetsgivare och anställda har insett att distansarbete har sina fördelar och fungerar fint för många yrken. Även om frågor som rör arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetsledningsrätten kommer att behöva diskuteras och fastställas. 

Fast framför allt får vi hoppas att vi lärt oss betydelsen av att ha en fungerande beredskap inför kommande dagar.

Tom Knutson
Chefredaktör