search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Viktigt att advokatkåren behåller högt förtroende

Åklagarna har generellt ett starkt förtroende för advokater – men det finns undantag. Riksåklagare Petra Lundh hoppas på att dialog mellan yrkeskårerna och kompetensutveckling både ska förbättra stämningen i rättssalen och bevara förtroendet.

Riksåklagare Petra Lundh uppfattar att åklagare i huvudsak känner starkt förtroende för advokatkåren och att samarbetet präglas av en ömsesidig respekt för varandras roller. Men undantag finns.

– Åklagare upplever ibland att de ifrågasätts som personer i stället för att exempelvis bevisningen kritiseras, eller att det kommer omotiverade jävsinvändningar och påståenden om tjänstefel. Det senare är i första hand ett storstadsfenomen och något som uppträtt de senaste tio åren, säger Petra Lundh, som betonar att kritiken enbart gäller vissa advokater.

Även de omdiskuterade nya marknadsföringsmetoderna har påverkat vissa advokaters rykte bland åklagarna, anser Petra Lundh. En tänkbar förklaring till den nya stil som vissa advokater anammat kan vara ökad konkurrens mellan brottmålsadvokater i framför allt storstäderna, säger Petra Lundh.

– Kanske vill de vinna klienters, och potentiella klienters, förtroende med en hårdkokt attityd och okonventionell marknadsföring som man bedömer går hem hos klienterna, säger Petra Lundh, som fortsätter:

– Dock tror jag att frågan är mer komplicerad än så. Vi har fått ett allmänt hårdnande samhällsklimat och en annan typ av kriminalitet. Det påverkar säkert oss alla utan att vi kanske alltid är medvetna om det, och då både åklagare, advokater och andra. Om förtroendet för advokaterna minskar kan det bli ett problem för rättsstaten, menar Petra Lundh.

Advokaternas rykte påverkar nämligen förtroendet för rättssystemet som helhet.

– Att medborgarna har ett högt förtroende för rättsväsendet är en demokratifråga, eftersom förtroende är en förutsättning för att man ska medverka i processen genom att exempelvis anmäla brott och vittna i domstol, säger Petra Lundh, som uppskattar att advokater, åklagare och domare nu tillsammans börjat diskutera stämningen i rättssalen och etiska frågor.

Professionalitet är enligt Petra Lundh den viktigaste faktorn för att bevara och stärka förtroendet för ­advokatkåren. I begreppet ligger både kompetens och etik.

– Kontinuerlig kompetensutveckling innebär bland annat att man blir allt mer trygg i sin yrkesroll. Jag ser också positivt på Advokatsamfundets arbete med advokatetik. Av egen erfarenhet vet jag att etikfrågor måste diskuteras kontinuerligt för att få fäste. Det är ofta svåra frågor som inte har några givna svar, men som är nyttiga att reflektera över, säger Petra Lundh. 

Annons
Annons