search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Utbildning bidrar till förtroende

Gudrun Antemar, lagman vid Stockholms tingsrätt, upplever att förtroendet för advokaterna och för rättsväsendet snarast har ökat på senare år.

– En yrkesskicklig advokatkår är en viktig förutsättning för att domstolarna ska kunna utföra sin uppgift och ge tillgång till rättslig prövning med hög kvalitet och i rätt tid.

Det säger Gudrun Antemar, lagman vid Stockholms tingsrätt. Tingsrätten avgör årligen ett stort antal tvistemål och många stora och komplicerade brottmål, inte sällan med internationella kopplingar.

– En rättssäker prövning ställer krav på domstolen, men den kräver också skickliga åklagare i brottmålen och att enskilda parter i både tvistemålen och brottmålen företräds av skickliga advokater, säger Gudrun Antemar, som uppfattar att processerna i tingsrätten generellt håller en hög kvalitet och bygger på respekt för den uppgift som domstolen, advokaterna och åklagarna har.

En stor del av advokaterna är i dag verksamma utanför domstolarna, inom olika fält av affärsjuridiken, konstaterar Gudrun Antemar. Att bara bedöma förtroendet för advokaterna utifrån försvarares verksamhet leder därför fel.

Tillsyn spelar in
Förtroendet för advokatkåren bygger, enligt Gudrun Antemar, ytterst på hur enskilda advokater och advokatbyråer genomför sin verksamhet i förhållande till sina uppdragsgivare. Men även kompetensutveckling och tillsyn kan spela in.

– Advokatsamfundets arbete med kompetensutveckling och besluten i tillsynsärenden bidrar till kvalitet och förtroende. En mer öppen diskussion inom advokatkåren om etikfrågor och advokatens uppgift i förhållande till klienten skulle vara lärorik för många jurister inom andra yrkesområden och skulle kunna bidra till ett ökat förtroende, säger hon.

Precis som i domstolarna och inom Åklagarmyndigheten är utbildning centralt för förtroendet, anser Gudrun Antemar.

– Utbildning bidrar till ökad kvalitet vilket i sin tur ger ökat förtroende. Min uppfattning är att förtroendet för rättsväsendets myndigheter och advokatkåren har utvecklats i positiv riktning. 

Annons
Annons