search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Till minne av Peter Morawetz

Tidigare advokaten och Sveriges honorärkonsul i Portugal Peter Morawetz har gått bort i en ålder av 73 år. Han sörjs av familj och många vänner.

Peter växte upp på Gärdet. Efter juristexamen påbörjade han sin advokatkarriär i London. 1981 rekryterades han av Hans Bagner till det nyetablerade Londonkontor som 1983 blev en del av Advokatfirman Vinge. Därmed inledde Peter en 30-årig karriär på Vinge. Att Peter tidigt under sin yrkesbana vistades i en dynamisk och internationell miljö kom att prägla hela hans yrkesliv och gjorde honom till en sann kosmopolit. 

Efter några danande år i Europas advokathuvudstad återvände Peter till Stockholm, där han snabbt blev en etablerad rådgivare till näringslivet. Peter blev bland annat instrumentell i att bygga upp en topprankad försäkringsrättspraktik, den första i Sverige med inriktning mot rörelsefrågor. Tillsammans med den ständige parhästen Per Johan Eckerberg följde många stora och komplicerade transaktioner i branschen, liksom flera pionjärinsatser för försäkringsverksamhet i Sverige. 

Genom till synes outsinlig energi, engagemang, och envishet blev Peter ständigt topprankad och efterfrågad. Sannolikt var Peter den advokat i Sverige som har deltagit i flest förvärvsprojekt i försäkringsbranschen. Samtidigt var han mycket engagerad i byråns verksamhet och framdrift. Redan på 1990-talet genomdrev han Vinges satsning på systematiserad hantering av intern kunskap, knowledge management. Under en period var Peter, tillsammans med Fredrik von Baumgarten, även Vinges managing partner.

Peter lämnade Vinge 2011 och överlämnade försäkringsstafettpinnen till Fabian Ekeblad. Han fortsatte dock ett mycket aktivt yrkesliv. Han förblev engagerad i Rädda Barnen och i hjälparbete i byn Zimlat i Kenya. Han lärde sig flytande portugisiska och flyttade sin verksamhet till Portugal. Fram till helt nyligen arbetade han heltid som of counsel vid en av de största portugisiska advokatfirmorna. 2015 blev Peter utsedd till en av Sveriges honorärkonsuler i Portugal.

Vi är många före detta kollegor på Vinge som kommer att sakna Peter. Han var inte bara en skicklig advokat och uppskattad kollega. Peter var också en fin vän. Med värme minns vi hans stora vänlighet, omsorg och lojalitet med alla de många som stod honom nära. Hans dörr var alltid öppen. Han var alltid redo att lyssna, hjälpa och stötta. Det känns tomt utan Peter. 

Våra tankar går till Peters familj.

För alla Peters många vänner på Vinge under åren

Maria-Pia Hope

Hans Bagner

Per Johan Eckerberg

Fabian Ekeblad

Annons
Annons
Annons