search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Smittspårningsappar kräver proportionalitet

Smittspårningsappar för att förhindra spridnngen av coronavirus måste användas med försiktighet och respekt för fri- och rättigheter. Det fastslår CCBE i ett uttalande.

I ett uttalande uttrycker CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, oro och slår fast 12 principer som måste upprätthållas när regeringar och privata aktörer använder smittspårningsappar för att begränsa spridningen av covid-19-pandemin. Dessutom ställer CCBE upp en rad minimikrav på smittspårningsappar. Uttalandet bygger på CCBE:s överväganden om smittspårningsapparna.

CCBE förstår, enligt uttalandet, att det är nödvändigt för ­regeringarna att skydda medborgarnas hälsa och att begränsa smittspridningen. CCBE noterar dock också att användningen av smittspårningsappar sannolikt innebär en inskränkning av grundläggande rättigheter, bland annat rätten till personlig integritet. Sådana inskränkningar kan bara godtas om de är försvarliga utifrån proportionalitetsprincipen, påpekar CCBE.

I Sverige beslutade Folkhälsomyndigheten i månadsskiftet april–maj att inte använda smittspårningsappar för covid-19.

Annons
Annons
Annons