search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Rättssamhället behöver oberoende advokater

De allra flesta advokater som arbetar med ekobrottsutredningar inom EBM är professionella. Det säger Katarina Tidén, överåklagare på EBM. 

Katarina Tidén, överåklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM), upplever att det finns ett starkt förtroende för advokatkåren och enskilda advokater inom EBM.

– Den absoluta majoriteten av de advokater som arbetar med utredningar som finns på EBM utför sitt uppdrag att försvara sin klient på ett professionellt sätt, säger hon.

Vid några tillfällen under de senaste åren har åklagare hos EBM och försvarsadvokater hamnat i bråk kring olika utredningar. Katarina Tidén tycker ändå inte att man kan tala om att förtroendet för advokater generellt har minskat inom myndigheten.

– En förklaring till de meningsskiljaktigheter som stundtals finns i framför allt stora utredningar kan vara att synpunkter på förundersökningen kommer in väldigt sent i processen, säger hon. 

Annons
Annons