search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Ahlström, Kristina: Offentlighet inom personalområdet : ­offentlighetsprincipen och grunderna för handläggning av ärenden (Ahlströms juridik. 255 s.)

Ahlström, Kristina: Rättspraxis om offentlighet och sekretess inom personalområdet ­(Ahlströms juridik. 221 s.)

Ahlström, Kristina: Sekretess inom personalområdet : grundläggande bestämmelser och exempel (Ahlströms juridik. 158 s.)

Andersson, Mari: Inkomst­s­kattelagen : en kommentar. D. 1–2 / Mari Andersson, ­Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus (20. uppl. Norstedts juridik. 2053 s. Gula biblioteket)

BRÅ rapport 2020:1 : Kropps­burna kameror : en utvärdering av pilotverksamhet i polisregion Stockholm (116 s.)

BRÅ rapport 2020:3 : Snabbare lagföring : utvärdering av en försöksverksamhet i norra Stockholm (124 s.)

BRÅ rapport 2020:4 : Dödligt våld i den kriminella miljön : 2005–2017 (64 s.)

Dahlgren, Magnus: Tjänste­pension : lagar och regler / Magnus Dahlgren, Annette Tiljander, Björn Nilsson (Norstedts juridik. 175 s.)

Dahlström, Mats: Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken / Dahlström, Strand, Westerlund (7. uppl. Bruun Juridik. 639 s.)

Författningssamling i straffrätt : med hänvisningar till rättsfall : 2020 / Annika Norée, Malou Andersson (9. uppl. Norstedts juridik. 570 s.)

Grauers, Per Henning: Fastighetsmäklaren : en vägledning / Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg (6. uppl. Norstedts juridik. 404 s.)  

Hagstrøm, Viggo: Erstatningsrett / Viggo Hagstrøm og Are Stenvik (2. utg. Oslo : Universitetsforl., 2019. 657 s.)

Haigh, Rupert: Legal English / Rupert Haigh (5. ed. Abingdon : Routledge, 2018. 371 s.)

Hørlyck, Erik: Totalentreprise : almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med kommentarer (5. udg. Jurist- og Økonomforbundet, 2019. 440 s.) 

Kihlman, Jon: Köprätten (9. uppl. Norstedts juridik. 142 s. En introduktion)

Olsson, Stefan: Redovisningsrätt : en introduktion (2. uppl. Norstedts juridik. 141 s.)

Rise, Göran: Profitören : ett fall för advokat Carl B. Lambert (Type and Tell,  2019. 294 s.)

del Sante, Naiti: Arbetsrätten / Naiti del Sante, Bengt Garpe & Håkan Gabinus Göransson (8. uppl.  Norstedts juridik. 130 s. En introduktion)

Annons
Annons
Annons