search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Kenyanska advokater slipper utegångsförbud

Domstolen High Court of Kenya i Nairobi har beslutat att advokater i Kenya är undantagna från det utegångsförbud som gäller nattetid i Kenya sedan den 26 mars. Utegångsförbudet infördes för att hindra spridningen av det nya coronaviruset.

Advokatsamfundet i landet, Law Society of Kenya, yrkade bland annat att domstolen skulle förklara att utegångsförbudet stred mot landets konstitution. På de flesta punkter vann Law Societys yrkanden inte bifall. Men domstolen ger samfundet rätt i att advokater borde ha undantagits från utegångsförbudet, så att de kan biträda i att skydda frihetsberövades rättigheter enligt Kenyas konstitution även nattetid.

Slater and Gordon fortsätter hemarbete

Den brittiska advokatfirman Slater and Gordon uppger nu att distansarbete blir normen på byrån även efter coronapandemin. Byråns närmare 2 000 medarbetare kommer att utrustas med all nödvändig kontorsutrustning i hemmen, och kontoren ska i framtiden användas framför allt för nödvändiga möten.

Undersökningar under pandemin visar att de flesta medarbetare föredrar att arbeta hemifrån. Byrån har också skapat rutiner för att följa upp såväl arbetet som medarbetarnas välbefinnande när de arbetar på distans.

Redan i september lämnar Slater and Gordon sitt kontor i London, när den tvååriga avtalsperioden löper ut. Byrån avser nu att söka efter mindre och mer flexibla lokaler.

Iran: Lagförslag väcker protester

Ett lagförslag hotar nu att omintetgöra de iranska advokaternas oberoende. Enligt förslaget ska det iranska advokatsamfundet ersättas med ett råd för samordning av advokatärenden. Rådets sju medlemmar ska utses av regeringen.

Förslaget har väckt protester från iranska advokater. Mer än 12 000 av landets advokater har undertecknat ett kritiskt brev till Irans högste domare, politikern och juristen Ebrahim Raisi. Även den internationella advokatorganisationen International Bar Association stämmer in i kritiken.

CCBE: Övergrepp mot advokater fördöms

CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, fördömer kraftigt övergrepp mot advokater i Turkiet, Sri Lanka, Kina, Colombia och Guatemala. CCBE har sänt brev till presidenterna i alla de nämnda länderna till stöd för de utsatta advokaterna.

I samtliga de kritiserade länderna har advokater frihets­berövats, övervakats och trakasserats. Orsaken till behandlingen är enligt CCBE:s uppfattning enbart att advokaterna utövat sitt yrke.

Projekt ska överbrygga generationsklyftorna

Den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA, vill nu hitta ett sätt att överbrygga klyftan mellan unga advokater och jurister och äldre etablerade advokater på byråerna.

För att uppnå detta startar nu ett forskningsprojekt, som bland annat ska undersöka hur de yngre ser på arbetet och karriären, och varför många väljer att byta arbete. I studien ingår en enkät riktad till advokater och jurister under 40 år. Undersökningen nås via IBA:s webbplats, www.ibanet.org.

Annons
Annons
Annons