search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD ska pröva offentlig försvarares ersättning

Högsta domstolen (HD) beviljar prövningstillstånd i ett mål där en advokat har fått sin försvararersättning nedsatt av Göta hovrätt.

I sin kostnadsräkning hade advokaten, som var offentlig försvarare i målet, avvikit från brottmålstaxan och begärt ersättning för tio timmars arbete. Göta hovrätt fann att varken arbetsredogörelsen enligt advokatens kostnadsräkning eller målets omfattning och karaktär motiverade försvararersättning för arbete som överskred gränsen för den normala brottmålstaxan.

Hovrätten beviljade bara ersättning för arbete i enlighet med brottmålstaxan.

Dessutom fick advokaten bara ersättning för en timmes tidsspillan i stället för begärda två timmar.

Den offentlige försvararen överklagade hovrättens beslut i ersättningsfrågan till HD, som nu alltså har beviljat prövningstillstånd.

Högsta domstolens mål nr Ö 5369-19

Annons
Annons