search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Försvarsadvokaten är den viktigaste garanten för rättssäkerheten

Anna Sjölund på Sju Advokater blev advokat den 7 maj. Hon är inriktad på brottmål och humanjuridik.

Varför valde du advokatbanan?

– Beslutet att bli advokat var något som växte fram under studietiden och under tiden jag satt ting. Innan jag började studera på universitetet och under mina första år på utbildningen hade jag siktet inställt på att bli åklagare. När jag sedan arbetade på tingsrätt en sommar började jag fundera på om inte advokatyrket kanske mer stämde överens med vad jag ville arbeta med. Det som lockade mig var framför allt klientkontakten och möjligheten att få arbeta med flera olika humanjuridiska områden. När jag sedan efter studierna satt ting vid Södertörns tingsrätt insåg jag än mer att försvarsadvokaten är den största och viktigaste garanten för rättssäkerheten i samhället, och den garanten vill jag gärna vara. Även om jag redan innan tingsnotarietiden hade bestämt mig för att bli advokat, blev jag ännu mer säker på mitt beslut då.

Varför har du valt att inrikta dig på brottmål och humanjuridik?

– Jag har egentligen aldrig ens funderat på att arbeta med något annat än humanjuridik, och jag visste redan innan jag började på juristprogrammet att det var humanjuridik och framför allt brottmål som jag ville arbeta med. Under mina år som biträdande jurist har jag nu arbetat med flera olika områden inom humanjuridiken, bland annat familjerätt, migrationsrätt och tvångsvård, och det är alla områden där man som advokat eller jurist arbetar med frågor som påverkar människors liv på ett eller annat sätt. Att få förtroendet att hjälpa en annan människa i personens kanske svåraste situation är något som jag värderar väldigt högt och något jag ser som ett väldigt ärofyllt uppdrag. 

När trivs du som bäst i ditt yrke?

– Jag trivs bäst i mitt yrke när jag och min klient känner att hen har fått bästa möjliga hjälp och stöd. Jag vill att mina klienter ska känna att jag lyssnar till deras behov och att jag utformar mina råd därefter. Det handlar om att bygga upp ett förtroende där klienten vet att hen blir hörd, respekterad och att hen har någon som kämpar för hens sak.

– Om jag i stället ska svara på vad jag tycker är roligast med mitt yrke så är det när jag är i förhandlingssalen. Man vet aldrig vad som kommer hända på en förhandling och du måste vara beredd att komma på lösningar på oväntade situationer hela tiden. Det kan såklart vara både läskigt och roligt, men det är alltid väldigt givande.

Vilket juridiskt område är mest givande att arbeta med?

– Jag tycker verkligen det är givande att arbeta med alla de humanjuridiska områden som jag arbetat med hittills. Det gemensamma är att jag får hjälpa en person i en för hen kanske obegriplig situation. Om jag bara ska svara ett område så väljer jag dock brottmålen. Det var brottmålen som fick mig att vilja bli jurist, och det är fortfarande det område som ligger mig varmast om hjärtat. Att jag nu när jag blivit advokat äntligen kan få mina egna försvararuppdrag är något som jag verkligen ser fram emot.

Har du någon förebild som inspirerat dig?

– Jag har ingen juridisk förebild riktigt. Jag hade inte någon koll på den här världen över huvud taget innan jag började studera, och egentligen inte heller innan jag satt ting. Jag kommer ursprungligen från en liten ort i Hälsingland och har inte någon advokat eller jurist i släkten så det har inte varit närvarande i mitt liv innan. Det finns flera duktiga advokater i vårt land som jag kan inspireras av, flera av dem sitter på samma kontor som jag själv, men det finns inte någon specifik jag kan peka ut.

Annons
Annons
Annons