search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatbyråer får företräda flera vid auktioner

Norska advokatbyråer kan företräda flera potentiella köpare vid så kallade controlled auctions, efter ett vägledande uttalande den 24 april. 

Det vägledande uttalandet från styrelsen för norska Advokatforeningen behandlar parallella uppdrag vid auktionsförsäljning av bolag. Enligt uttalandet kan en advokatfirma i undantagsfall företräda flera potentiella köpare vid auktionsförsäljning, förutsatt att alla klienterna samtycker till förfarandet, om en rad strikta förutsättningar är uppfyllda.

Uttalandet kommer efter en fråga om huruvida biträde till flera konkurrerande köpare skulle strida mot de norska ­advokatetiska reglerna om intressekonflikt. Frågeställningen har remitterats till de norska advokaterna samt diskuterats av Advokatforeningens etikommitté.

I det vägledande uttalandet konstaterar styrelsen att huvudregeln är att det är förbjudet för norska advokater att ta uppdrag för två eller flera klienter, om det föreligger eller uppstår motstridande intressen mellan dem i saken eller om det finns risk för det.

De norska reglerna öppnar samtidigt en möjlighet att agera för flera klienter, om klienterna lämnar ett informerat samtycke till det. Vid undantag på grund av samtycke måste hänsyn till klienternas intresse vara avgörande, och samtycke får inte inhämtas på bekostnad av advokatbyråns oberoende.

Även om samtycke har lämnats, är advokaterna förhindrade att åta sig uppdraget, om det strider mot advokaternas lojalitets- och förtrolighetsplikt mot klienterna eller advokaternas oberoende.

Det är bara i undantagsfall det kommer att vara möjligt att biträda med dubbelrepresentation på grund av samtycke. Av hänsyn till förtroendet för advokater i samhället är det inte önskvärt att en marknadspraxis utvecklar sig, där stora advokatfirmor rutinmässigt biträder flera klienter i auktioner, skriver Advokatforeningens styrelse.

Annons
Annons
Annons